Categories

Tutkimus

1wm_trees_1711.jpg

Tutkimusintressit

  • pedagogiset mallit ja yhteisöllinen opiskelu verkko-opetuksessa ja -opiskelussa
  • verkko-opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi, ohjaus ja materiaalit
  • elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja pelilliset simulaatiot verkko-opetuksessa
  • mobiili opetus ja opiskelu ja sosiaalinen media

Tutkimushankkeita

Volition, Web 2.0 and Media Literacy 2007-2008
The aim of the project is to investigate university-level media education students’ knowledge of Web 2.0 and their conceptions of its impact on media literacy. For this purpose, a survey was directed in 2007 to the students of media education at the University of Helsinki. Research questions were concerning the development and utility of Web 2.0.

Minerva I-Trace 2006-2008
The Minerva I-Trace project is to test the benefits and functionality of a WebTrace software application for teaching cephalometry and of a mobile tablet PC in teaching dentistry.

MOMENTS Project 2003–2005
Models and Methods for Future Knowledge Construction: Interdisciplinary Implementations with Mobile Technologies. Life as Learning Research Programme of Academy of Finland. Joint R&D Project of the University of Helsinki, Media Education Centre, the Tampere University of Technology, Advanced Multimedia Centre, the University of Lapland, Centre for Media Pedagocics and the University of Turku, Digital Culture.

HelLa-projekti 2001–2003
Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmien arviointi- ja kehittämishanke. Opetusministeriön, ja kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohankkeen KasVin tutkimusprojekti. Hankkeessa arvioitiin tvt:n opetuskäytön koulutusohjelmia ja tutkittiin opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä verkko-opetuksesta, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista ja ohjauksesta. Pedagogisten mallien tutkimus ja kehittäminen verkko-opetuksen suunnitteluun ja arviointiin. HelLa-raportti.

TriO-projekti (Opetus, opiskelu ja materiaalit verkkopohjaisessa opiskeluympäristössä) -projekti 1999–2000. Verkkopohjaisen opetuksen, opiskelun ja materiaalien tutkimus- ja kehittämisprojekti. Projekti tutki ja analysoi millainen opetus-opiskelu- ja toimintakonteksti verkkoympäristö on. Projektissa luotiin periaatteita ja suosituksia verkkopohjaisen opiskeluympäristöjen ja materiaalien laadukkaaseen suunnitteluun, käyttöön ja kehittämiseen. Erityistavoitteina oli analysoida opiskeluympäristön muodostumista verkkoympäristön ja pedagogisen toiminnan vuorovaikutuksena, luoda verkko-opetuksen ja -opiskelun malleja ja ohjata materiaalintuotantoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *