Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää yliopistojen opiskelijavalintoja selkeämmiksi ja vähemmän kuormittaviksi niin hakijoiden kuin yliopistojen kannalta. Todistusvalintaa ja valintakoevalintaa kehitetään kokonaisuutena.

Kehittämistyö perustuu tutkimuksiin, joilla selvitetään mm. nykyisten opiskelijavalintojen vaikutuksia lukiolaisten valintoihin ja valintakokeiden kykyä mitata yliopisto-opinnoissa tarvittavia ominaisuuksia. Kehittämistyötä tehdään koulutusalojen ja sidosryhmien kanssa keskustellen.

Todistusvalinnan osalta tavoitteena oli päivittää todistusvalinnan pisteytysmallia. Uusi pisteytys otetaan käyttöön vuoden 2026 opiskelijavalinnoissa. Muutoksista on tiedotettu vuoden 2023 aikana.

Valintakoevalinnan osalta tavoitteena on vähentää valintakokeita siten, että yhdellä kokeella voi jatkossa hakea entistä useammalle alalle ja entistä useampaan yliopistoon. Samalla valintakokeita kehitetään sisällöllisesti. Uudet valintakokeet otetaan käyttöön vuoden 2025 opiskelijavalinnoissa. Valintakoeyhteistyötä lisäämällä ja valintakokeita kehittämällä ja digitalisoimalla pyritään myös siihen, että jatkossa todistusvalinnalla hyväksyttävien ei tarvitse valmistautua lainkaan valintakokeisiin.