Osallistu opiskelijavalintojen kehittämiseen!

Yliopistojen opiskelijavalintojen kehitystyö perustuu tutkimukseen sekä yhteiseen keskusteluun koulutusalojen kesken ja sidosryhmien kanssa. Voit olla mukana keskustelussa osallistumalla webinaareihin ja työpajoihin sekä vastaamalla kyselyihin seuraavasti:

29.9.2023  klo 9.15-11.45 Valintakoewebinaari yliopistojen henkilökunnalle ja sidosryhmien edustajille. Webinaarin lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Yliopistojen henkilöstölle suunnatut teematyöpajat syksyllä 2023. Alta löydät tarkemmat tiedot ja teematyöpajojen ajankohdat.

Valintakoevalinnan kehittämiseen liittyvä webinaarisarja jatkuu vuonna 2024.  Myös työpajatoimintaa jatketaan keväällä 2024. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.

Tutustu myös valintakoevalinnan kehittämisen aikajanaan 2023-2024

Teematyöpajat

Valintakokeiden kehittämistä tullaan tekemään syyslukukauden aikana viidessä teematyöpajassa. Kokeiden kehittäminen kohdistuu kirjallisiin valintakokeisiin, joita käytetään pääosin kandidaatin tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijavalinnoissa.

Työpajat ja ilmoittautuminen

Työpajat on jaettu viiteen eri teemaan sen perusteella, mitä asioita nykyiset valintakokeet mittaavat. Teemat noudattavat Otuksen ja Laboren toteuttamassa tutkimuksessa esiteltyä jaottelua vuosien 2021 ja 2022 valintakokeiden alakohtaisista osaamisvaatimuksista. Samalla alalla voi olla useamman teeman alle lukeutuvia alakohtaisia osaamisvaatimuksia. Teemat tulee ymmärtää kattokäsitteinä eri aloille keskeisille aihepiireille, joihin työpajoissa sukelletaan tarkemmin.

Osallistuthan kaikkiin niihin työpajoihin, joiden teemojen koet olevan oleellisia alallasi.

Teemat ja työpajojen ajankohdat:

  • Ihmisen, yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärrys, to 12.10. klo 9.15–12.00
  • Matemaattinen ja luonnontieteiden osaaminen, pe 27.10. klo 9.15–12.00
  • Looginen ajattelu ja ongelmanratkaisu, pe 10.11. klo 9.15–12.00
  • Taiteellisuus ja taidealojen osaaminen, to 23.11. klo 9.15–12.00 (Huomaa muuttunut ajankohta)
  • Kielelliset valmiudet (kotimaisten ja vieraiden kielten koulutukset), pe 15.12. klo 9.15–12.00

Täytä ilmoittautumislomake viimeistään kaksi päivää ennen työpajaa. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella kaikkiin työpajoihin, joihin haluat osallistua.

Kenelle?

Yliopistojen akateemiselle henkilöstölle sekä muille yliopistojen valintakokeiden parissa työskenteleville.

Olet tervetullut työpajoihin, vaikka koulutuksessasi ei tällä hetkellä olisi käytössä kirjallista valintakoetta, mutta olette kiinnostuneet sellaisen käytöstä.

Miksi teematyöpajoihin kannattaa osallistua?

Teematyöpajoissa työstetään yhdessä uusi valintakokeiden kokonaisuus, joka otetaan käyttöön kevään 2025 valinnoissa, joten toivomme laajaa ja aktiivista osallistumista!

Syksyn työpajoissa tullaan tekemään konkreettista työtä sen eteen, että alkuvuodesta 2024 pidettävissä työpajoissa päästään tunnistamaan, millä eri koulutuksilla ja aloilla voisi jatkossa olla yhteiset valintakokeet tai valintakoeosiot.

Tätä varten työpajoissa pohditaan muun muassa, mitä osaamista kussakin koulutuksessa uusilta opiskelijoilta konkreettisesti vaaditaan, ja millä eri tavoin tätä osaamista voidaan mitata.

Miten valmistautua työpajoihin?

Jotta työpajoista saadaan mahdollisimman paljon irti, olisi hienoa, jos ehtisit hieman valmistautumaan. Voit kuitenkin osallistua työpajoihin, vaikket ehtisi valmistautumaan erikseen.

1. Tutkimus

Tutustu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhdessä Laboren kanssa toteuttamaan tutkimukseen valintakokeista. Tutkimusraportti on luettavissa Otuksen sivuilla.

2. Webinaari

Osallistu valintakoewebinaariin perjantaina 29.9. tai katso webinaarin tallenne jälkeenpäin. Ilmoittautuminen webinaariin sekä webinaarin tallenne tulevat blogin sivulle Webinaarit.

3. Etukäteistehtävä

Pohdi vastauksia alla oleviin kysymyksiin ennen työpajaa. Kysymykset koskevat kaikkia työpajoja, paitsi loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun työpajaa, jonka ennakkotehtävä julkaistaan erikseen myöhemmin. Kysymykset lähetään ilmoittautuneille myös sähköpostitse noin viikkoa ennen työpajaa.

Mitä ovat ne työpajan teeman mukaiset aihealueet ja tarkemmat sisällöt, joiden osaamista koulutukseenne valittavilla uusilla opiskelijoilla on välttämätöntä olla?

   • Välttämättömällä osaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, jota ilman opiskelija ei pysty omaksumaan koulutuksen alkuvaiheessa opetettavia asioita.
   • Mitä Bloomin taksonomian ajattelun tasoa hakijoilta tulisi mitata kunkin sisällön osalta? Voit tutustua Bloomin taksonomiaan esimerkiksi ACTS-hankkeen sivuilla.

Mitä ovat ne muut työpajan teeman mukaiset aihealueet ja tarkemmat sisällöt, joiden osaamista koulutukseenne valittavilla uusilla opiskelijoilla olisi hyvä olla?

   • Tällä tarkoitetaan sellaista osaamista, josta on hyötyä koulutuksen alkuvaiheessa opetettavien asioiden omaksumisessa, mutta ei ole välttämätöntä.
   • Pohdi myös, kuinka tärkeitä mitkäkin sisällöistä ovat.

Mitkä geneeriset taidot ovat oleellisimpia edustamassasi koulutuksessa?

   • Geneerisiä taitoja ovat esimerkiksi kriittisen ajattelun taidot, argumentaatiotaidot, ongelmanratkaisutaidot, itsesäätelytaidot, kommunikaatiotaidot, yhteistyötaidot, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot, digitaalisen teknologian käyttötaidot, adaptiivisuus/joustavuus sekä päätöksentekotaidot.

Kysyttävää?

Laita viestiä hankkeen projektiryhmälle osoitteeseen valintahanke@helsinki.fi.