Osallistu opiskelijavalintojen kehittämiseen!

Yliopistojen opiskelijavalintojen kehitystyö perustuu tutkimukseen sekä yhteiseen keskusteluun koulutusalojen kesken ja sidosryhmien kanssa. Voit olla mukana keskustelussa osallistumalla webinaareihin ja työpajoihin sekä vastaamalla kyselyihin seuraavasti:

Valintakoevalinnan kehittämiseen liittyvä webinaarisarja jatkuu vuonna 2024. Katso tarkemmat tiedot Webinaarit-sivulta.

Tutustu myös valintakoevalinnan kehittämisen aikajanaan 2023-2024

Valintakoeyhteistyötapaamiset huhtikuussa 2024

Opiskelijavalintojen kehittämishanke järjestää 12.–18.4.2024 yhdeksän valintakoeyhteistyötapaamista, joissa pureudutaan tarkemmin yhteisten valintakokeiden suuntaviivoihin (mm. koeajat, koemateriaalit ja tehtävätyypit) sekä yhteistyön käytännöistä sopimiseen.

Kutsut tapaamisiin on lähetetty samoille henkilöille, jotka kutsuttiin helmikuussa pidettyihin tapaamisiin (koulutusten johtajat/vastaavat ja heidän ilmoittamat edustajat), sekä valintakokeiden asiantuntijatyöryhmän jäsenille.

Tapaamisten ajankohdat ja kokoonpanot

Voit olla yhteydessä hanketyöryhmään (valintahanke@helsinki.fi), mikäli sinulla on kysyttävää tapaamisista tai kutsuista tapaamisiin!

Pe 12.4. klo 9.30–11: Valintakoe C

Biologia, elintarviketieteet, geotieteet, maantiede, maataloustieteet, metsätieteet ja ympäristötieteet

Ma 15.4. klo 9–10.30: Valintakoe B

Biokemia, biolääketiede, farmasia, lääketieteelliset alat ja ravitsemustiede

Ma 15.4. klo 12–13: Valintakoe A

Fysiikka, kemia, matemaattiset tieteet, matematiikan, fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteen opettajakoulutukset, nanotiede, informaatioverkostot, tekniikka ja tietojenkäsittelytiede

Ti 16.4. klo 9-10.30: Valintakoe I

Kirjallisuustieteet, kotimaiset kielet ja vieraat kielet

Ti 16.4. klo 12–13: Valintakoe D

Logopedia, psykologia, terveystieteet, liikuntabiologia ja valmennustiede (liikuntapedagogiikka ja valmennustiede siirretty tähän tapaamiseen valintakokeen B tapaamisesta 27.3.)

Ke 17.4. klo 9–11: Valintakoe E

Kasvatustieteet ja liikuntapedagogiikka

Ke 17.4. klo 12–13.30: Valintakoe G

Hallintotieteet, oikeustieteet, sosiaalitieteet, viestintätieteet ja yhteiskuntatieteet

To 18.4. klo 9–10.30: Valintakoe H

Filosofia, historia, kulttuurien tutkimus, taiteiden tutkimus ja teologia

To 18.4. klo 12–13: Valintakoe F

Kauppatieteet, taloustieteet, tietojärjestelmätiede sekä ympäristö- ja elintarviketalous

Valintakoeyhteistyötapaamiset helmikuussa 2024

Opiskelijavalintojen kehittämishanke järjesti viikon 6 loppupuolella ja viikon 7 aikana (7.–16.2.2024) kuusi kansallista koulutusalojen välistä tapaamista, joiden aikana tuotettiin yhteistä näkemystä siitä, millä koulutuksilla voisi olla yhteinen kirjallinen valintakoe vuodesta 2025 alkaen. Kutsut tapaamisiin lähetettiin kunkin koulutuksen johtajalle/vastaavalle.

Tapaamisten ajankohdat

  • Ke 7.2. klo 9–11: Kauppa- ja taloustieteet
  • Pe 9.2. klo 9–11: Kielet, kirjallisuustieteet ja viestintätieteet
  • Ti 13.2. klo 9–11: Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat sekä oikeustiede
  • Ke 14.2. klo 9–11: Kasvatustieteet, liikuntapedagogiikka, valmennustiede, logopedia, psykologia ja terveystieteet
  • To 15.2. klo 9–11: Matemaattis-luonnontieteelliset alat
  • Pe 16.2. klo 9–11: Luonnontieteelliset alat

Syyslukukaudella 2023 järjestetyt teematyöpajat

Valintakokeiden kehittämistä tehtiin syyslukukauden aikana viidessä teematyöpajassa. Työpajat oli jaettu viiteen eri teemaan sen perusteella, mitä asioita nykyiset valintakokeet mittaavat. Teemat noudattavat Otuksen ja Laboren toteuttamassa tutkimuksessa esiteltyä jaottelua vuosien 2021 ja 2022 valintakokeiden alakohtaisista osaamisvaatimuksista. Samalla alalla saattoi olla useamman teeman alle lukeutuvia alakohtaisia osaamisvaatimuksia. Työpajat olivat suunnattu yliopistojen akateemiselle henkilöstölle sekä muille yliopistojen valintakokeiden parissa työskenteleville.

Työpajoissa tehtiin konkreettista työtä sen eteen, että helmikuussa 2024 järjestettävissä alojen välisissä tapaamisissa päästään tunnistamaan, millä eri koulutuksilla ja aloilla voisi jatkossa olla yhteiset valintakokeet tai valintakoeosiot. Tätä varten työpajoissa pohdittiin muun muassa, mitä osaamista kussakin koulutuksessa uusilta opiskelijoilta konkreettisesti vaaditaan, ja millä eri tavoin tätä osaamista voidaan mitata.

Teematyöpajat

  • Ihmisen, yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärrys, to 12.10. klo 9.15–12.00
  • Matemaattinen ja luonnontieteiden osaaminen, pe 27.10. klo 9.15–12.00
  • Looginen ajattelu ja ongelmanratkaisu, pe 10.11. klo 9.15–12.00
  • Taiteellisuus ja taidealojen osaaminen, to 23.11. klo 9.15–12.00 (Huomaa muuttunut ajankohta)
  • Kielelliset valmiudet (kotimaisten ja vieraiden kielten koulutukset), pe 15.12. klo 9.15–12.00

Laita viestiä hankkeen projektiryhmälle osoitteeseen valintahanke@helsinki.fi, jos haluat lisätietoa syksyllä 2023 järjestetyistä teematyöpajoista.