Oppimispäiväkirja 4

Perehdyimme Atlakseen. Ohjelmista ei toiminut MacOS:lla, mutta saimme sen onneksi toimimaan Windowsilla. Ohjelma kaatui muutaman kerran koneella, joka oli kieltämättä hieman turhauttavaa.

Suhtauduimme ohjelmaan aluksi varauksella, sillä se vaikutti monimutkaiselta ja raskaalta. Mielikuvamme siitä muuttuivat kuitenkin nopeasti. Ohjelma oli yllättävän helppokäyttöinen ja voisimme kuvitella käyttävämme sitä esimerkiksi jatko-opiskelijoina. Pidimme erityisesti siitä, että Atlaksessa voi helposti koodata tärkeitä ja mielenkiintoisia kohtia, ja ne löytää kätevästi koottuna sitten myöhemmin. Voisimme kuvitella sen helpottavan työskentelyä pidemmän päälle, kun kaikki tärkeä on helposti löydettävissä yhdestä paikasta. Huomasimme myös, että ohjelma auttaa löytämään yhteyksiä eri teemojen välillä ja kokoaa ne helposti lähestyttävään muotoon.

Tällä kerralla lisäsimme aineistoja Zoterosta Atlakseen, koodasimme ne ja teimme niistä raportin. Emme osanneet tehdä ohjelmalla käsitekarttaa network viewlla, mutta olimme listanneet keskeiset käsitteet viime kerralla manuaalisesti blogiin.

Heidi, Melissa ja Rosa

Raportti:

Report: 9 quotation(s) for 8 codes

______________________________________________________________________

HU: TVTJATKO

File: [C:\Users\korumdum\Desktop\TVTJATKO.hpr7]

Edited by: Super

Date/Time: 2015-11-17 11:32:54

______________________________________________________________________

Mode: quotation list names and references

Quotation-Filter: All

koulutus ja asenteet

maahanmuuttoasenteet ja ristiriidat

mielenkiintoista

Nuorten arvot ja tietoyhteiskuntaasenteet

pirstaloitunut maailmankuva ja rasismi

rasismin määritelmä

sukupuoli ja asenteet

taulukko: yhteiskunnan kehitysvaiheet

P 1: nuortena.pdf – 1:1 [Nuorten arvot ja tietoyhteisku..]  (1:172-1:212)   (Super)

Codes: [Nuorten arvot ja tietoyhteiskuntaasenteet]

No memos

Nuorten arvot ja tietoyhteiskuntaasenteet

P 1: nuortena.pdf – 1:2 [TAULUKKO 1. Traditionaali, mod..]  (@650-@494)   (Super)

Codes: [taulukko: yhteiskunnan kehitysvaiheet]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:3 [Bauman (2002, 3-4, 7-8, 28) ku..]  (@388-@144)   (Super)

Codes: [mielenkiintoista]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:4 [Toimenpide-ehdotuksena esitetä..]  (@436-@289)   (Super)

Codes: [mielenkiintoista]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:5 [Sukupuolta koskeva konflikti t..]  (@229-@56)   (Super)

Codes: [maahanmuuttoasenteet ja ristiriidat]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:6 [uusoikeistolaisten arvojen suu..]  (@343-@57)   (Super)

Codes: [pirstaloitunut maailmankuva ja rasismi]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:7 [Tutkimuksessa selvitettiin myö..]  (@427-@182)   (Super)

Codes: [koulutus ja asenteet]

No memos

P 1: nuortena.pdf – 1:8 [Taustamuuttujista selitysvoima..]  (@232-@35)   (Super)

Codes: [sukupuoli ja asenteet]

No memos

P 2: Saarivuori_Maija_Vaurio_Hanna.pdf – 2:1 [Rasismilla tarkoitetaan yleens..]  (@720-@489)   (Super)

Codes: [rasismin määritelmä]

No memos

 

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *