Pomodoro-tekniikka

Pomodoro-tekniikka on opiskelutekniikka, jonka avulla pyritään käyttämään aikaa tehokkaasti juuri opiskeluun, eikä oheistoimintaan. Pomodoron sanotaan auttavan keskittymisessä ja aikaansaamisessa. Ryhmämme ei kokenut tekniikkaa hedelmälliseksi juuri tämän kurssin puitteissa, mutta esimerkiksi kandi- tai gradu-vaiheessa tekniikasta voi olla hyötyä.

Tekniikassa tehdään valittua tehtävää 25 minuutin ajan, jonka jälkeen kirjataan lyhyesti ylös tehdyt asiat. Sitten pidetään viiden minuutin tauko. Pomodoro on italiaksi tomaatti, nimi tulee tomaattia muistuttavasta munakellosta, jolla voi 25 minuutin ajan mitata. Yhdeksi tomaatiksi kutsutaan yhtä 25 minuutin työskentelypätkää. Kun tomaatteja on kasassa esimerkiksi neljä kappaletta tai muu haluttu määrä, pidetään pidempi tauko.

Emme kokeneet vielä tämän TVT-jatkokurssin kanssa ajankohtaiseksi kokeilla pomodoro-tekniikkaa, mutta esimerkiksi gradua vääntäessä tai kirjatenttiin lukiessa voi tekniikasta olla hyötyä. Vaikka kurssi onkin opintopistemääräänsä suhteutettuna suuri työmäärältään, emme ole vielä tähän mennessä kokeneet tekniikasta olevan hyötyä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *