Atlas.ti

Atlas.ti on pääasiassa laadullisessa tutkimuksessa käytetty ohjelma. Siitä on apua etenkin kirjallisuuskatsauksia tehdessä. Atlas.ti-ohjelmasta on apua myös muistiinpanojen tekemisessä ja se on yleisesti hyvä apuväline kirjoittamisessa.

Emme kuitenkaan käyttäneet Atlas.ti-ohjelmaa vielä tämän kurssin töissä. Emme kokeneet sitä vielä tarpeelliseksi, koska kurssiin liittyvään harjoitustyöhön ei tarvinnut kuitenkaan käydä läpi kovinkaan suuria määriä lähdekirjallisuutta tai muuta aineistoa. Uskomme, että Atlas.ti -ohjelmasta on hyötyä esimerkiksi gradua vääntäessä.

Atlas.ti-ohjelmalla voi esimerkiksi käsitellä aineistoa, koodata siitä sanoja ja lauseita, tehdä muistiinpanoja ja pitää ne hyvässä järjestyksessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *