RealtimeBoard

RealtimeBoard on ohjelma, joka auttaa esimerkiksi ryhmätöiden tekemisessä. Sen avulla voi esimerkiksi jakaa tiedostoja ja keskustella ryhmänsä kesken tai käyttää sitä esimerkiksi vain muistiinpanojen tekemiseen ja virtuaalisten Post-it-lappujen tekemiseen.

Ryhmätyöversiossa ohjelmasta voi lisäksi käyttää esimerkiksi Video chattia, mikä myös auttaa ryhmätöiden tekemisessä. Ohjelmaa voi käyttää myös aikataulujen sopimiseen, sillä siinä on kalenteri. Ohjelma on erinomainen visuaalisille tyypeille, sillä sen avulla voi suunnitella hienoja virtuaalisia “liitutauluja” / ilmoitustauluja esimerkiksi siitä, mitä tehtäviä ryhmätyöstä vielä on tekemättä, valmiina ja työn alla.

Emme käyttäneet tämän kurssin puitteissa RealtimeBoardia, sillä emme kokeneet sitä hyödylliseksi vielä tässä vaiheessa. Kuitenkin laajemmissa töissä ohjelmasta olisi varmasti hyötyä, sillä esimerkiksi aikataulut ja työnjako olisi helppo toteuttaa sen avustuksella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *