Puurtamisvaihe osa 2

Viikottaiset näkemiset ovat jatkuneet ja näkemisissä on aina päivitetty, missä kukin oman osuutensa kanssa menee, mitkä ovat ongelmakohdat, mitä pitäisi vielä tehdä, sekä yritetty siirtää tämän kurssin puitteissa opittua tietoa eteenpäin.

Atlaksen kanssa ollut pieniä vaikeuksia, sillä Anniina ei ole pystynyt avaamaan ohjelmassa Zoltanin tekemiä töitä. Tagit ja quotesit näkyvät kyllä ylävalikossa, mutta itse artikkeleita ei saa avattua ohjelmalla, jolloin Zoltanin tekemiä merkintöjä ei pysty hyödyntämään ymmärrettävästi.

Viime viikkoisen tilastotyöpajan peruminen aiheutti muutamia harmaita hiuksia ryhmäläisillemme, mutta SPSS-ohjelmaa on nyt kokeiltu yhteistoimin ja näin ollen on saatu aikaan pahoinvoinnin ja iän yhteisvaihtelua kuvaava diagrammi. Zoltanin tehtäväksi jäi selvittää tilastollisin menetelmin, näyttäytyykö pahoinvointi aineistossamme sukupuolittuneena ilmiönä.

Mariia ottaa tehtäväkseen avata sanallisesti jo tehtyjä graafeja sen verran kun se on tarvittavaa raportin ensijättöön mennessä. Anniina jatkaa raportin kirjoittamista tekemäänsä raporttipohjaa hyödyntäen.

Sukupuolen teoriatausta puuttuu edelleen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *