Raportin viimeistely

Lähteiden etsiminen sukupuolen ja hyvinvoinnin/pahoinvoinnin yhteydestä osoittautui haasteelliseksi luultavasti osittaina ainakin siksi, että hyvinvoinnin käsite olisi pitänyt määritellä tarkemmin. Nyt lähteiden etsinnän aikana oli hieman epäselvää, mihin hyvinvoinnin osa-alueeseen työssämme on tarkoitus keskittyä.  Lähteitä on etsitty mm. Google Scholarista ja EBSCO:sta. Mahdollisia lähteitä kerättiin Zoteroon, missä käytettiin myös hyväksi tag- ja muistiinpanotoimintoja.

Tässä vaiheessa kirjallisuusosio on viimeistelty ja tässä yhteydessä on käytetty Word-tekstinkäsittelyohjelmaa ja pyritty muotoilemaan teksti annettujen ohjeiden mukaisesti.  Viimeistelyvaiheessa raporttiin myös lisättiin loppupäätelmät, jossa käy ilmi työn lopputulos ja myös itsearviointi kurssin tavoitteiden toteutumisen suhteen.

Tilasto-osiossa on pyritty korjaamaan aikaisempia virheitä ja selkeyttämään taulukoiden ulkoasua. Lisäksi taulukot on myös otsikoitu ja niitä on pyritty selittämään auki, jotta taulukoista saatavat johtopäätökset olisivat helposti luettavissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *