Puurtamisvaihe

Työ etenee prosessin omaisesti, kuten tarkoituskin on ollut. Virheistä on yritetty oppia ja uusien työvaiheiden kautta tutkimusasetelmaa on pyritty muuttamaan toimivammaksi.

Toisella viikolla Mariia ja Anniina ottivat hoitaakseen tilasto-osion ja tutustuivat SPSS-ohjelman kiehtovaan maailmaan. Alkuhankaluuksista, kuten aineiston lataamisesta, selvittyä neidit harjoittelivat erilaisten graafien tekoa ja alustavia analyyseja. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen asuinpaikka-muuttuja vaihdettiin sukupuoleen, sillä se tuntui hedelmällisemmältä ja selkeämmältä analysoitavalta. Lopputuloksena ja Wordiin kopioituina ovat: 1) sukupuolen frekvenssit, 2) ryhmitelty ikä-muuttuja on esitetty havainnollistavana pylväsdiagrammina sekä 3) ikä ja sukupuoli ristiintaulukoituna. Lopullisista kuudesta graafista on ollut puhetta ja alustavaa kokeilua.

Kirjallisuusosiossa Zoltan on ottanut Atlaksen haltuunsa ja työstänyt tämän avulla ikään ja pahoin-/hyvinvointiin liittyviä artikkeleita. Viittauskohtia on löytynyt lopulliseen raporttiin tilasto-osion tueksi.

Tanjan vastuulle jäi etsiä sukupuoleen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta Zoteroon  jo etsityn asuinpaikkatutkimuksen tilalle.

Metaosio siirtyi Mariialle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *