Tilasto-osio

Päätimme tosiaan käyttää muuttujina luokka-astetta, koulukiusaamista ja muilta saatua tukea. Tukimuuttujaa ei ollut valmiina, joten muodostimme summamuuttujan, joka kuvaisi luokkakavereilta saatavaa tukea. Valitsimme lopulta väitteet [Q7_3], [Q7_4] ja [Q7_5] muuttujaan.

Summamuuttuja väitteistä:
[Q7_3] Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto: Luokkakaverit auttavat toisiaan koulutehtävissä
[Q7_4] Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto: Luokkakaverit auttavat toisiaan ongelmatilanteissa
[Q7_5] Valitse lähinnä mielipidettäsi oleva vaihtoehto: Luokkakaverit tulevat väliin, jos jotain oppilasta kiusataan

DATASET ACTIVATE DataSet1.
COMPUTE tuki=(q7_3 + q7_4 + q7_5).
EXECUTE.

Kokeilimme erilaisia kuvioita ja päädyimme lopulta ristiintaulukointiin, sillä sen avulla saimme tulokset selvemmin näkyviin.

Teimme vielä luokittelun tukimuuttujasta 5 luokkaan, jotta ristiintaulukointia olisi helpompi lukea.
RECODE tuki (0=1) (1 thru 3=2) (4 thru 6=3) (7 thru 9=4) (10 thru 12=5) INTO tuki5luokkaa. 
EXECUTE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *