Neljäs tapaaminen

Kokoonnuimme Aleksandriaan porukalla viimeistä kertaa ennen työn palauttamista. Olimme saaneet kirjoitettua Google Docsiin jo jonkin verran kirjallisuuteen pohjautuvaa tekstiä, mutta emme olleet juuri muuten edenneet työssä. Suunnittelimme työnjakoa tulevaksi viikoksi, jotta saisimme raportin palautettua deadlineen mennessä. Jaoimme raportin kirjoittamisen niin, että yksi Noora H. hoitaisi johdanto-osan, Noora K. metodiosan, Noora J. tulokset ja Noora V. keskustelun. Lisäksi Noora H. kirjoittaa viimeisen blogitekstin ja hoitaa työn palautuksen, Noora V. kirjoittaa tiivistelmän ihan lopuksi, Noora J. kokoaa raportin Wordiin, koska olimme kirjoittaneet sen alunperin Google Docsissa, koska editoiminen ja kommentoiminen on siellä helpompaa.

Päätimme, että emme sisällytä Atlasta raporttiimme, koska mielestämme se ei ollut mielekästä työmme kannalta. Atlas on tarkoitettu kvalitatiivisen aineiston analyysiin, ja meidän aineistomme olivat kvantitatiiviseen tutkimukseen perustuvaa, joten ettei ohjelman käyttö ollut relevanttia. Muutenkin tämä päätös perustui pitkälti jokaisen ryhmäläisen kurssitavoitteeseen eli oppia käyttämään SPSS:ää, ja sen vuoksi emme perehtyneet Atlakseen. Tutustuimme siihen kuitenkin. Noora H. latasi ohjelman koneelle ja syötti kirjallisuusmateriaalin sinne, eli ohjelma tuli hieman tutuksi. Atlasta tulee kuitenkin harjoitella ajan kanssa myöhemmin, koska se ei vaikuttanut yksinkertaisimmalta ohjelmalta ja sen käyttö vaatii aikaa.

Teimme työtä melko paljon yhdessä ja jaoimme työt suhteellisen tasaisesti. Kommunikaatio toimi pääasiallisesti Yammerin kautta, joka olikin ihan toimiva väline. SPSS tuli tutuksi, mutta luulen että meistä jokainen joutuu vielä treenaamaan sen käyttöä tulevaisuudessa gradua ym silmällä pitäen. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että saamme palautettua työn, mikä kurssin alkumetrillä tuntui lähes mahdottomalta.

Edit (Noora K): Täydennän vielä hieman Noora H:n tekstiä. Tänään 8.12. työ on palautettu ja kurssi sen teon osalta ohi vain vertaisarvioinnin ollessa jäljellä.

Noudatimme työn lopullisessa kokoamisessa yllä lueteltua tehtävänjakoa, ja lopuksi täydensimme toistemme osuuksia tarpeen mukaan. Noora J. täydensi johdantoa ja Noora K. keskusteluosuutta muutamin huomioin.

Palautetusta työstä jäi epähuomiossa puuttumaan Metodi-osuudesta tehty Aineiston kuvailua sisältävä taulukko. Sen sisällöllinen arvo ei olisi ollut merkittävä, joten tämä ei työn lopputulokseen merkittävästi vaikuta. Liitän taulukon kuitenkin tähän blogimerkintään, jotta siihen voi halutessaan perehtyä. TVT Jatko_aineiston kuvailu