All posts by Noora M Kivioja

Kolmas tapaaminen 19.11.

Kokoonnuimme tälläkin viikolla koko porukalla yhteen Alexandriassa päivittääksemme tilannetta.

Noora J ja Noora K olivat syventyneet SPSS:ään edelliskerran jälkeen omatoimisesti. Nyt keskustelimme viime tapaamisella ja kuluneen viikon aikana aikaansaaduista taulukoista, sekä eteen tulleista ongelmista. Päädyimme käyttämään lopullisessa työssä viitta erilaista taulukkoa ja kuvaa, joiden muuttujina ovat luokka-aste, koulukiusaaminen ja tuki. Valitsimme luokka-asteen muuttujaksi iän sijaan sen selkeyden vuoksi, ja “tuki” summamuuttujan muodostimme kolmesta eri muuttujasta. Noora J lisää vielä tänne blogiin materiaalia SPSS-työskentelystä, ja Noora K täydentää tätä.

Zoteron käytössä oli ilmennyt ongelmia viimeisen viikon aikana. Yhteiseen ryhmään lisätyt artikkelit olivat eri muodoissa, eivätkä kaikki auenneet käyttämillämme eri selaimilla ongelmitta. Myös artikkeleiden lisäämisessä Zoteroon oli ongelmia, emmekä pystyneet selvittämään asiaa koulun koneilla, joilla ei ollut muita selaimia kuin Internet Explorer asennettuna. Päädyimme yhteistuumin siihen, että luovumme Zoteron käytöstä. Se on varmasti hyvödyllinen apuväline aineiston ollessa laaja, mutta tämän työn puitteissa koimme ohjelman käytön lähinnä lisärasitteeksi. Käyttämistämme muutamista artikkeleista lähdeluettelon muodostaminen lienee helppoa myös ilman apuvälineitä.

Seuraavaa tapaamista varten sovimme, että kaikki perehtyvät mm. Google Scholarista ja aiempien kurssiemme materiaaleista löytämiinsä kirjallisuuslähteisiin, ja työstävät niistä alustavaa tekstiä lopullista työtä varten. Kokoamme nämä koulukiusaamisesta, luokka-asteesta, sosiaalisesta tuesta ja sukupuolesta löytyvät tiedot yhteen Google Docsin avulla. Koska päätimme jo työhön tulevat taulukot ja kuvat, voi kirjallisuudesta löytyvää tietoa jo peilata näihin.

Seuraavalla tapaamiskerralla katsomme mitä olemme saaneet Docsiin aikaseksi, ja jaamme jäljellä olevat viimeistelytehtävät.