Toinen tapaamiskerta

Tapasimme  viikko ensimmäisen tapaamisen jälkeen Aleksandriassa SPSS:n merkeissä. Tutustuimme ohjelman peruskäyttöön ihan alusta alkaen, yksinkertaisista jutuista. Käytimme apuvälineenä muun muassa Tampereen yliopiston KvantiMOTV- internetsivua sekä Moodlessa olevaa aikaisempien SPSS-kurssien kurssimateriaalia. Avasimme SPSS:llä Ailasta valitsemamme datan, jota ohjelmalla hieman sitten pyöriteltiin.  Kokeilimme esimerkiksi ristiintaulukointia kolmella muuttujalla ja myös faktorianalyysin tekoa. Testasimme myös summamuuttujan tekemistä yhdistämällä kolme muuttujaa yhdeksi.

Suurimmaksi osaksi työskentely oli huokailua siitä, että mitä ihmettä olemme tekemässä ja että mitä järkevää voisimme saada ohjelmalla aikaan. Ajattelemme kuitenkin, että pääasia on saada SPSS:n käytöstä jonkinlainen käsitys ja oppia perustoiminnot. Saimme kuitenkin graafeja ja taulukkoa aikaiseksi, joten ihan hakoteillä emme varmaan kuitenkaan olleet. Seuraavaksi tapaamiskerraksi sovimme, että Noora J. työstää SPSS-osiota valmiimmaksi, jotta voimme aloittaa analyysin. Päätimme pitää tilasto-osuuden suhteellisen simppelinä, jotta työmäärä pysyisi kohtuullisena ja ettei otettaisi liian isoa stressin aihetta tilasto-osuudesta.

Zoteroon olimme löytäneet jo muutaman potentiaalisen artikkelin kirjallisuusosiota varten. Tarkoituksena oli etsiä vielä ehkä pari lisää ja lisäksi tutustua kirjallisuuteen hiukan ensi tapaamiseen mennessä. Yammer on yhä toiminut suht kätevänä kommunikaatiovälineenä, paitsi että osalla ryhmäläisistä oli ongelmia siinä, ettei Yammer lähettänyt push-viestejä, jos ryhmäkeskusteluun oli tullut uusia viestejä. Seuraavaa tapaamiskertaa varten Noora H. on aloittanut blogin kirjoittamisen muistiinpanojen pohjalta, ja Noora V. hoitaa viikkoraportoinnin Moodleen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *