Alkuvalmisteluita

Aloitimme neljän Nooran muodostamalla porukalla kurssin valmistelut ensin esittäytymällä pienryhmämme yhteisellä keskustelualueella Moodlessa, jossa myös sovimme heti sopivan ajankohdan ensimmäiselle face-to-face- tapaamiselle. Olimme kaikki hieman eksyksissä siitä, mitä tarkoitus oli tehdä ja miten päästä työssä alkuun, joten kasvokkainen tapaaminen mahdollisimman nopealla aikataululla oli tärkeää.

Ennen ensimmäistä tapaamista emme juurikaan olleet tehneet itsenäisesti mitään kurssin eteen, vaan päätimme tapaamisessa päättää kaikista yksityiskohdista.  Loimme kuitenkin heti Moodle-keskustelun jälkeen ryhmän Yammeriin, jotta kommunikaatio olisi sulavampaa ja tapaamisista olisi helpompi sopia. Yammer vaikutti ensinäkemältä melko kätevältä välineeltä, ja latasimme Yammer-appit puhelimeen. Yammer on siitä hyvä, että se on hyvin saman tyyppinen kuin Facebook, joten sen käyttö on helppo omaksua. Lisäksi siitä puuttuu Facebookin tyypilliset koulujuttuja häiritsevät tekijät kuten jatkuvat linkkijaot, kuvat, mainokset ja kutsut. Miinuspuolena ehkä se, että esimerkiksi Facebookia ja WhatsAppia käytämme kaikki joka tapauksessa paljon (ja niitä tulee vilkuiltua usein..), joten ylimääräisen kommunikaatiovälineen käyttöönotto saattaa tuntua ylimääräiseltä vaivalta kaiken jo olemassaolevan infotulvan keskellä.

Ensimmäinen tapaaminen oli sitten 4.11. Kaisa-kirjaston ryhmätyötilassa. Ihan alkuun kerroimme omista tavoitteistamme ja siitä, miksi olemme kurssilla. Meidän ryhmän tilanne oli se, että kaikki olivat ottaneet TVT-jatkokurssin siksi, että SPSS-tilasto-ohjelma pitäisi oppia ennen oman pääaineen kvantikurssia. Tämä tuo hieman ylimääräistä haastetta työskentelyyn, koska emme voineet jakaa vastuita niin, että yksi hoitaisi tilasto-osuuden, yksi kirjallisuusosuuden ja yksi metaosuuden. Päätimme, että teemme ainakin tilasto-osuutta aika paljon yhdessä, jotta kaikki saisivat jonkinlaisen käsityksen SPSS:n käytöstä. Sovimme tapaamisessa työnjaosta ja aikataulusta suurpiirteisesti: ensimmäisellä tapaamisella tavoitteena oli päästä kärrylle tehtävänannosta ja päättää tutkimuskysymys (tai ainakin aihe) ja etsiä materiaalia Ailasta. Selasimme hieman Ailan tietokantaa ja löysimmekin helposti meitä kaikkia kiinnostavan ja kaikkien pääainetta jollain tavalla koskettavan aiheen: koulukiusaamisen. Kyseessä oli Koulun hyvinvointiprofiili 2012-2013: yläluokat 7-9- aineisto. Tarkoituksenamme on tarkastella mahdollisesti sukupuolten tai luokka-asteiden eroja parilla eri muuttujalla.

Päätimme seuraavan tapaamisen ajankohdan, jolloin olisi tarkoitus katsoa yhdessä SPSS:ää. Meinasimme kysyä kurssin opettajalta joustoa aikatauluihin, koska kurssimme jäsenillä ei yhdelläkään ollut suunnitelmissa valmistua tämän vuoden puolella. Noora H. ottaa vastuulleen metaosuuden ja kirjoittaa tapaamisista muistiinpanot OneNote-appiin, jonka jälkeen kirjoittaa ne auki myös yhteiseen blogiin. Sovimme, että seuraavaksi kerraksi jokainen etsii aiheeseen sopivaa kirjallisuutta artikkelin tai parin verran, jotta saisimme myös kirjallisuusosion aloitettua. Ensi kertaa varten luomme Zotero-tilin, jonne voimme kerätä artikkelit ja lisäksi myös RealtimeBoardin, jossa voimme mahdollisesti selkiyttää projektin rakennetta ja sen hallintaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *