Ensimmäinen tapaaminen

Tapasimme Gaudeamuksessa kurssin alkamisviikolla, ja sovimme työnjaosta. Kävi ilmi, että ryhmämme kolmas jäsen ei pystynyt osallistumaan kurssille, joten meitä on siis vain kaksi.

Tutustuimme aineistoihin ja päätimme alustavasti ottaa aineistoksemme European Social Surveyn Suomen osuuden vuodelta 2012 ja tutkia, onko mahdollista havaita yhteyttä siinä, kuinka luotettavana vastaaja kokee yhteiskunnalliset instituutiot sekä vastaajan valitseman puolueen välillä.

Teimme projektisuunnitelman, jossa pohdimme ryhmätyön uhkia ja mahdollisuuksia. Suurimmaksi uhkaksi muodostui ymmärrettävästi ryhmän pieneneminen entisestään, mikä olisi tässä ryhmässä koitunut koko homman kohtaloksi.

Sovimme myös työnjaosta, sekä tutustuimme Yammeriin ja RealTimeBoardiin ja otimme nämä käyttöön. Sovimme olevamme yhteydessä Yammerin välityksellä sekä puhelimitse, ja lataavamme tekemämme tiedostot RealTimeBoardiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *