Kirjallisuusosion edistymisestä

Lähdin hakemaan tietoa Google Scholarista ja DuckDuckGo:sta. Tietoa valitsemastamme aiheesta oli vaikea löytää, sillä hakusanat kuten “puoluevalinta”, “instituutiot” “luottamus” ja “yhteiskunta” toivat kyllä paljon artikkeleita, mutta aiheen rajaaminen tuloksissa oli todella vaikeaa juuri aineiston suuresta määrästä johtuen. Tuloksena tulleet artikkelit toivat kyllä tutkimustuloksia aiheista, jotka olivat hyvin lähellä omaamme, mutta nimenomaan tästä aiheesta oli todella vaikea löytää minkäänlaista tietoa, hain sitten englanniksi tai suomeksi.

Onnistuin kuitenkin löytämään jonkin verran tähänkin aiheeseen liittyvää tietoa, ja aloin luoda näistä käsitekarttaa OneNotella. Artikkeleiden tallennuksessa erityisen hyödyllinen oli Zotero, johon loimme itsellemme ryhmän, ja pystyimme täten jakamaan aiheeseen liittyvät artikkelit nopeasti.

Tilasto-osion edetessä aloin myös koodata teemojamme Atlas.ti:hin. Tämäkin ohjelma vaikutti suhteellisen hyödylliseltä yleistasolla, mutta koska artikkelit eivät käsitelleet nimenomaan meidän teemaamme, oli teemojen koodaaminen hieman vaikeaa. Ohjelmaan tutustuminen oli kuitenkin hyödyllistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *