Tilasto-osio

Tilasto-osuus aloitettiin lataamalla aineisto ailasta. Koska ryhmässämme oli jäljellä enää kaksi jäsentä ja aikataulut kiireisiä, päätimme aluksi käyttää R-ohjelmistoa, joka oli jo entuudestaan tuttu. Ongelmaksi muodostui kuitenkin aineiston SPSS-formaatti. Aineiston lukeminen R-ympäristöön osoittautui hieman hankalaksi, joten lopulta jouduttiin kuitenkin siirtymään SPSS-ohjelmistoon. Muutamia tutoriaali-videoita myöhemmin SPSS-ympäristö alkoi hahmottumaan ja aineiston tilastollinen analyysi saatiin suoritettua. Valitsimme muutaman selittävän muuttujan ja tutkimme erikseen niiden ja selitettävän muuttujan yhteyttä SPSS:n perustyökaluilla. Ajan puutteen vuoksi SPSS:n tutustuminen jäi kuitenkin suhteellisen  pintapuoliseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *