Moikka

Tämä on ryhmän numero 30 TVT-kurssin blogi

Olemme päässeet alkuhämmennyksen jälkeen hyvin työhön kiinni.

Tutkimusaiheeksemme olemme valinneet uutisoinnin ilmastonmuutoksesta suomalaisessa mediassa. Aineistoa olemme löytäneet hyvin muun muassa “Helda” ja “Theseus” -tietokannoista

Työnjaoksi olemme valinneet seuraavan:

Metaosio: Tommi

Tilasto-osio: Anastasia

Kirjallisuusosio: Teemu