Käyttämämme aineisto

Lyytimäki, Jari 2012. The Environment in the Headlines: Newspaper Coverage of Climate Change and Euthrophication in Finland. Monographs of the Boreal Environment Research no 42.

Hult, Karoliina 2011. Ilmastonmuutoksen popularisointi tieteen erikoislehdissä

Lyytimäki, Jari 2011. Mainstreaming Climate Policy: The Role of Media Coverage in Finland

Lyytimäki, Jari & Tapio P. 2009. Climate Change as Reported in the Press of Finland: From Screaming Headlines to Penetrating Background Noise, International Journal of Environmental Studies

Pomodoro-tekniikka

Tomaatti- eli ns. pomodoro-tekniikka on osoittautunut varsin toimivaksi työskentelytavaksi viime viikolla kandidaatintutkielmaa kirjoittaessani. Intensiivinen työhön keskittyminen ja kaiken muun sulkeminen mielen ulkopuolelle vain puoleksikin tunnuksi tuottaa todella tulosta! Toisaalta, kun pitää todella saada tulosta aikaan, ainakin itse jatkan tätä intensiivistä työskentelyä usein parikin tuntia putkeen, jonka jälkeen pidän pienen tauon.

Tutkimustyökalut

Ryhmässämme on ehkä hieman epäselvyyttä siitä, miten kaikkia kurssilla esiteltyjä työkaluja tulis hyödyntää projektityöskentelyssä. Olemme kuitenkin ottaneet käyttöön muun muassa Yammerin ryhmäkeskusteluja varten, Zoteron aineiston keruuta varten ja OneNoten projektisuunnittelua varten. Lisäksi päivitämme tänne blogiin tietoa työn edistymisestä.