Esityöt

Heippa kaikille! Olemme TVT-jatkokurssin ryhmä 5. Ryhmäämme kuuluu neljä henkilöä: T, R, J ja S.

Kurssi lähti käyntiin siten, että ryhmämme esittäytyi Moodlen keskustelualueella ja sopi tapaamisen Aleksandriaan. Hetken keskusteltuamme kävi ilmi, että kaikille ryhmän jäsenille oli jäänyt melko sekava kuva kurssin Moodle-alueesta. Ensitöiksemme lähdimmekin siis navigoimaan kurssialuetta tavoitteenamme selvittää, mitä kaikkea kurssin suorittaminen ylipäätään vaatii. Vähitellen kokonaisuus alkoi selkeytyä: kurssilla on tarkoitus tuottaa kirjallinen lopputyö sekä blogi, joka raportoi lopputyön valmistumisprosessia. Itse lopputyö on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen, joiden suorittaminen vaatii kukin kolme eri työvaihetta.

Moodlessa törmäsimme myös ohjelmiin, joita lopputyön tuottaminen vaatii. Osa näistä oli täysin uusia tuttavuuksia: esimerkiksi allekirjoittanut ei opinnoissaan tule käyttäneeksi tilastoja, joten SPSS vaikutti varsin hankalasti lähestyttävältä.

Ensimmäisen tapaamisen tavoitteeksi asetimme työnjaon laatimisen ja alustavan aiheen valinnan. Tutkimuskysymykseksi valikoitui maahanmuutto Suomessa sillä perusteella, että aihe on ajankohtainen ja siitä löytyy myös runsaasti tilastotietoa kvalitatiivisten tutkimusten lisäksi. Ryhmässämme on neljä jäsentä, joista kaksi halusi erityisesti keskittyä tilastoihin ja kaksi kirjoittamiseen, joten myös työnjako sujui luontevasti. Metaosion suorituksiin päätimme kaikki ottaa osaa tasapuolisesti. Lisäksi otimme selvää, mitä ohjelmistoja kunkin osa-alueen suorittaminen vaatii, ja päätimme, kuka tutustuu mihinkin ohjelmaan.

Kaiken kaikkiaan ensimmäinen tapaaminen osoittautui tuotteliaaksi. Käytännön asioiden sopimisen lisäksi tärkeää oli myös ryhmältä saatu tuki: oli helpottavaa huomata, että muillekin kurssin sisältö näyttäytyi hieman epäselvänä, mutta yhdessä päätimme, että saisimme työn kyllä tehtyä! Tämän jälkeen kirjallisuus-osion vastaavat alkoivat etsimään sopivaa lähdekirjallisuutta ja merkitsemään lähteitä zoteroon, ja tilastovastaavat puolestaan aloittivat SPSS:n perehtymisen.

– S

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *