Raportin koostaminen ja viimeistely

Tässä vaiheessa lopputyömme on jo melko hyvässä vaiheessa: SPSS-osaajat ovat käsitelleet tilastoainestoa ja tuottaneet kaksi valmista diagrammia ja kirjoitusosion puurtajilla on valmiina ensimmäiset versiot työn johdannosta, taustoituksesta, analyysista ja päätelmistä. Raportin koostaminen ei siis tässä vaiheessa ole enää työläs homma. Tehtävänäni on siis käytännössä vain kasata työ siistin näköiseksi. Tekstisisältöjen viimeistelyn hoiti kirjoituspuurtamisessakin mukana ollut ryhmäläinen.

Teksitinkäsittelyohjelmien käyttö on allekirjoittaneelle melko tuttua mutta myös muutama uusi yksityiskohta tuli opittua. Aloitin työn kasaamisen luomalla kansilehden ja sisällysluettelon. Käytin apunani sivutyylejä ja sivunvaihtoja. Tämän jälkeen kävin koko työn kohta kohdalta läpi ja merkitsin otsikot ja leipätekstit omilla tyyleillään. Sitten loin vielä lähdeluettelon ja työn loppuun lisäsin liitteiksi tilasto-osion diagrammit, jotka tilastovastaavamme oli minulle Word-dokumenttina lähettänyt.

Lopuksi loin dokumenttiin sivunumerot. Teksinkäsittelyohjelmia aiemmin käyttäessäni tämä on tuottanut loputtomasti päänvaivaa. Tällä kertaa sivunumerointi kuitenkin onnistui todella vaivattomasti! Koska olin käyttänyt sivutyylejä, oli todella helppoa määritellä, mille sivuille halusin näkymään sivunumeron sisältävän alatunnisteen. Lisäksi sivunvaihto-komentoa käyttämällä sain ensimmäisen tekstisivun merkittyä sivunumerolla 1. Tämä on suuri voitto henkilökohtaisessa tekstinkäsittelyhistoriassani.

Lopputulos on mielestäni asiallisen ja siistin näköinen. Nopeasti silmäiltynä rakenne vaikuttaa järkevältä: työ on jaoteltu selkeisiin kokonaisuuksiin ja sen sisällöstä saa nopeasti yleiskuvan selailemalla. Lisäksi viitteet on merkitty johdonmukaisesti. Kaiken kaikkiaan olen ainakin itse tyytyväinen lopputulokseen! Lähetin työn ryhmäläisille arvioitavaksi ja päädyimme vielä muuttamaan liitteiden ja lähdeluettelon järjestystä.

Seuraava vaihe prosessissa taitaakin olla työn arvioitavaksi jättö 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *