All posts by Deleted User

Special user account.

Tilasto-osiosta

Aloitimme tilasto-osion  katselemalla spss-videoita ja opettelemalla perusasioita. Valitsimme materiaalin ensin aihettamme käsittelevän viraston verkkosivulta. Lähiopetuksessa kävi kuitenkin ilmi, että data oli sen kaltaista, että spps:n sijaan olisi ollut parempi hyödyntää jotain muuta ohjelmaa esimerkiksi exel:iä. Halusimme kuitenkin käyttää spps:ää jo pelkästään sen vuoksi, että sitä joutuu tulevissa opinnoissa hyödyntämään. Niinpä haimme uudet datat Ailan kautta. Uusi aineisto oli selkeästi rajatumpaa ja siksi korrelaatiota jo osittain kirjoitetun analyysin kanssa piti hieman sorvata. Todellinen tilastoon pohjautuva tutkimus syntyy varmastikin aineiston ehdoilla, josta sitten rakennetaan analyysi.

Kirjoituspuurtamista

Heippa!

Kirjoittelen täällä kirjoitusosion työstäjien puurtamisvaiheesta.

Kirjoitusosion kanssa alkuun pääsemiseksi aineiston keruun kautta erityisen tärkeää oli aiheen tarkka rajaaminen. Löytämämme tilastomateriaalin pohjalta päädyimme rajaamaan aiheeksemme perhetaustaisen maahanmuuton Suomeen. Tämä vaikutti mielenkiintoiselta kaikille ryhmäläisillemme.

Ajankohtaista aineistoa oli aiheeseen liittyen löydettävissä runsain määrin; erityisesti Väestöliiton ja Maahanmuuttoviraston internet-sivujen kautta. Löysimme kuitenkin aiheeseen liittyen myös akateemista aineistoa.

Aineista kahlatessamme kolmeksi tilastollisen tarkastelun pääryhmäksemme muodostuivat Väestöliiton määrittelemät perheperäisen maahanmuuton syyt: paluumuutto, monikansalliset avioliitot ja perheen perässä muuttaminen. Tämä auttoi aineistomme kasaamisessa, mutta tuntui myös yllättävältä; itse en ollut tullut ajatelleeksi suurta paluumuuttajien määrää osana maahanmuuttajien laajahkoa kirjaa!

Jaoimme kirjallisuusosion puurtajien kesken luettavan aineiston ja kirjoitustehtävät. Kommunikoinnin helpottamiseksi loimme yhteisen Google Drive -dokumentin. Yhteistyö sujui oikein hyvin ja vaivatta 🙂 !

Sen sijaan hiukan ongelmia meillekin tuottivat kirjoitusosion ohjelmien käyttö. Opettelimme käyttämään Atlasta ja Zoteroa. Kummankin opettelu itsenäisesti tuntui haasteelliselta. Tässä onnistuttuamme totesimme, että kyseiset ohjelmat eivät tue jaetun ja ryhmätyönä työstetyn dokumentin kirjoittamista oikein mutkatta. Ohjelmistojen käytöstä olisi kenties ollut hyvä järjestää jonkin näköinen ryhmäopetustilaisuus, sillä nämä vaikuttavat oikein hyviltä ohjelmilta, mutta tällä hetkellä niiden hallinta on vähän oman epävarmuuden varassa :S

… Mutta työn saimme kunnialla kasaan 😉 !