Suomalaista lastensuojelututkimusta Venäjällä

Osallistuin ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön delegaation mukana viime marraskuussa Moskovassa korkean luokan seminaariin, jossa käytiin keskustelua suomalaisesta ja venäläisestä lainsäädännöstä koskien lastensuojelua ja erityisesti lapsikaappaustilanteissa toimimista.

Minun näkökulmanani oli suomalainen sosiaalityön koulutus ja erityisesti Heikki Waris –instituutissa tehty käytäntötutkimusperusteinen ammattikäytäntöjen kehittäminen koskien lapsikeskeistä työotetta.

Luennoista tehdyt artikkelit on nyt julkaistu venäläisessä perheoikeuden julkaisussa. Tiina Muukkosen kanssa kirjoittamani artikkeli kertoo lisäksi Helsingin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta koskien venäläisten kokemuksia suomalaisesta lastensuojelusta (Katisko, 2013)  ja taiteen merkityksestä lastensuojelun käytännöissä (Känkänen, 2013).

Artikkeliin voivat venäjänkielentaitoiset tutustua tästä linkistä.