Mikä instituutti on?

Heikki Waris -instituutti on pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen yhteinen tutkimus- ja kehittämisrakenne. Sen puitteissa tehdään innovatiivista käytännön opetusta, tutkimusta sekä sosiaalialan ja sosiaalityön palvelukäytäntöjen kehittämistä. Instituutti tarjoaa luovan, dialogisin periaattein toimivan yhteistyöareenan opiskelijoille, ammattilaisille, tutkijoille ja opettajille sekä palvelujen käyttäjille.

Instituutin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkimusperustaiseen kehittämiseen sekä edistää tutkittuun tietoon perustuvia ammattikäytäntöjä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Toiminta toteuttaa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää sekä kaupunkien toimintastrategioita.

Instituutti on organisatorisesti osa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccaa. Lisäksi yhteistyötä tehdään monien muiden tahojen, kuten Matilda Wrede -instituutin, muiden sosiaalialan osaamiskeskusten, Kalliolan setlementin ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Heikki Waris -instituutin toimintaa rahoittavat pääkaupunkiseudun kunnat ja Helsingin yliopisto. Sen lisäksi instituutti hakee ulkopuolista rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaansa.

Facebook