Aiemmat teemakaudet

 

Monialainen sosiaalityö (2016-2018)

Monialaisella sosiaalityöllä viitataan sekä moniammatillisuuteen ja siihen, että myös asiakkaat ovat mukana toimijoina niin asiakastyössä kuin asiakastyön kehittämisessä ja tutkimuksessakin. Monialaisuudella haetaan ratkaisuja pitkittyneisiin, monimutkaisiin ja jopa ylisukupolvisiin huono-osaisuuden ketjuihin eli teema jatkaa aiempaa ylisukupolvisuusteema. Monialaisuus viittaa myös Praksiksen toimintaympäristön muutokseen, jossa soten myötä myös sosiaalityö hakee paikkaansa uudelleen.

Monialainen sosiaalityö näkyy Praksiksen toiminnassa tiiviinä yhteistyönä seuraavien hankkeiden kanssa: Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), PRO SOS hankkeessa tehtävä aikuissosiaalityön kehittäminen sekä Espoossa rakentuva monialainen yhteistoiminnallinen kehittämisen, oppimisen ja tutkimuksen areena.  Hankkeet näkyvät käytännön opetuksessa ja oppimisverkostotoiminnassa, jota toteutetaan monialaisessa yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

 


Ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisu (2014-2016)

Helsingin yliopisto ja pääkaupunkiseudun kunnat sopivat ensimmäiseksi Praksistoiminnan teemaksi vuosille 2014–2016 ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyn. Ylisukupolvisen syrjäytymisen kysymykset ovat iso haaste sekä kuntien sosiaalipalvelujen kehittämiselle että yliopisto-opiskelijoiden asiakastyön ja tutkimustaitojen opetukselle. Teemaan tartutaan asiakastyön yhteydessä yliopisto-opetuksen, kehittämisen ja tutkimuksen keinoin kytkemällä se sosiaalityön käytännön opetukseen eri opintojaksojen (K1-K5) oppimistehtävissä. Tavoitteena on kumuloituva tieto ja osaaminen, vaikuttavat asiakastyön käytännöt sekä osaavat, työhönsä sitoutuneet sosiaalityöntekijät.

 

Tietopankki yhteiseen käyttöön

Praksis-toiminnan tueksi on Soccan sivuille koottu tutkimustietopankki ylisukupolvisen huono-osaisuuden teemasta, erityisesti viimeaikaisesta tutkimuksesta. Kaikille avoimen tietopankin käyttäjiksi on ajateltu eri alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Teemakautta kokoava julkaisu:

Nousiainen, Kirsi & Petrelius, Päivi & Yliruka, Laura (toim.) (2016) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpaperi 20/2016. Helsinki: THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-677-3.