Tehtävät

Heikki Waris -instituutin tehtävänä on:

  • Ylläpitää sosiaalityön yliopisto-opetuksen, käytäntötutkimuksen sekä sosiaali- ja terveysalan käytäntöjen yhteistyötä Helsingin yliopiston, pääkaupunkiseudun kuntien, kolmannen sektorin sekä ammattikorkeakoulujen välillä.
  • Kehittää sosiaalityön käytäntötutkimuksen menetelmiä, käsitteitä ja metodologiaa.
  • Osallistua kansainväliseen yhteistyöhön tutkimuksessa, kehittämistyössä ja opetuksessa.
  • Antaa pedagogista ja tieteellistä ohjausta opiskelijoille ja työyhteisöille ammattikäytäntöjen kehittämisessä ja uuden tutkimustiedon tuottamisessa.
  • Innostaa ja tukea tutkimukseen perustuvan osaamisen kehittymistä työyhteisöissä muun muassa tutkimalla ja kehittämällä vaikuttavia ammatillisia työmenetelmiä osana kuntien palvelukäytäntöjä yhteistyössä palvelunkäyttäjien ja -tuottajien sekä asiantuntijoiden kanssa.
  • Identifioida heikkoja signaaleja asiakastyön ja moniammatillisen työn rajapinnoista.
  • Koota ja tulkita kehittämis- ja tutkimustyön tuloksia kuntien sekä muiden tahojen palvelutoiminnan kehittämiseksi.