Käytäntötutkimuksen verstas tutkijoille

Verstas on osana omaa työtään käytäntötutkimusta tekevien asiantuntijoiden ja yliopistotutkijoiden oppimisyhteisö ja yhteisen tiedonmuodostuksen dialoginen areena.

Se kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa yhteisiin temaattisiin keskusteluihin esimerkiksi opinnäytetöiden ohjauksen tai työn alla olevien yhteisten julkaisujen tiimoilta.

Verstas toimii osana Helsingin yliopiston järjestämää sosiaalityön erikoistumiskoulutusta sekä sosiaalitieteellisen tohtorikoulutuksen osana. Toiminnasta vastaa sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori. Tutkimusohjaukseen osallistuvat myös muut Helsingin yliopiston sosiaalityön opettajat ja tutkijat.