Käytännönopettajien koulutus

Sosiaalityön käytännönopettajia on koulutettu osana Helsingin yliopiston sosiaalityön opetusta vuodesta 2000 alkaen. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Kaikkiaan käytännön opettajia on koulutettu jo yli 200. Koulutukselle on edelleen tarvetta työntekijöiden urakierron ja eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien asiantuntijuutta, tuetaan uusien ammattikäytäntöjen ja työskentelymallien kehittämistä sekä perehdytään sosiaalityön uusimpaan tutkimukseen ja tiedontuotantoon. Sisältönä on sosiaalityön asiantuntijuus, oppimista edistävä ohjaus sekä käytännön opetus osana sosiaalityöntekijän työtä. Koulutukseen kuuluu olennaisena osana sosiaalityön opiskelijan ohjaaminen.

Sosiaalityön käytännönopettaja -koulutus on laajuudeltaan 5 + 5 op ja se järjestetään  Heikki Waris -instituutin ja Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön tieteenalan yhteistyönä. Koulutukseen voivat hakeutua asiakastyössä toimivat sosiaalityöntekijät, joilla on sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus sekä kahden vuoden työkokemus.

Lisää koulutuksesta Soccan nettisivuilta.