Tiedontuotanto Praksiksessa

Tiedontuotannon perustana on 1) kokemusasiantuntijoiden, sosiaalialan asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden vuorovaikutus ja siitä syntyvät dokumentit sekä 2) tutkimustieto, joka vastaa työpaikkojen tarjoamiin kysymyksiin.

Praksis tuottaa runsaasti dokumentteja ja niihin tallentuu paikallista tietoa opiskelijoiden käytäntötutkimuksista ja muista opinnäytteistä sekä eri toimijatahojen näkemyksiä yhteisoppimisen tilanteista. Niissä on esimerkiksi tietoa:

  • asiakkaiden palvelukokemuksista
  • palvelujen vaikuttavuudesta ihmisten arkeen
  • sosiaalityötä tekevien haasteista ja ratkaisuista
  • palvelutoiminnan johtamisen vaikutuksista
  • opiskelijoiden oivalluksista ja ihmettelyistä
  • tutkimustietoon perustuvista uusista avauksista

Praksis ei toimi yhdellä merkitys- tai käsitejärjestelmällä. Sille on tyypillistä monien merkitysjärjestelmien rinnakkaiskäyttö ja niiden rajapinnoilla tapahtuva ajattelu ja oppiminen. Näin syntyy monitahoista tietoa, jonka analysointi, tulkinta ja tulosten yhteen vetäminen on vaativa, mutta yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä.

Sen ratkaisemiseen tarvitaan uusia tietojenkäsittelyn menetelmiä, jotka kykenevät esittämään aineiston koko kuvan ja tarkentamaan rajattuihin avainkohtiin, kuten ylisukupolvisten ilmiöiden sijaintiin ja suhteisiin. Tämän tiedon analyysivälineet ovat suuri haaste IT-osaajille sekä Praksiksen toiminnasta vastaaville.