Publications

2020

Muurinen, Heidi & Satka, Mirja: Pragmatist knowledge production in practice research, In Joubert, Lynette & Webber, Martin (eds.) The Routledge Handbook of Practice Research.

Tapola-Haapala, Maria & Kääriäinen Aino & Jäppinen, Maija: Teaching practice research through fieldwork placements: critical factors for successful trialogical learning, In Joubert, Lynette & Webber, Martin (eds.) The Routledge Handbook of Practice Research.

Wallengren-Lynch, M., Chen, H. L., Muurinen, H., Segev, E., Hollertz, K., Bengtsson, A. R., Thomas, R. & Carrasco, M. B. (2020) Is there a shared social work signature pedagogy cross nationally? Using a case study methodology to explore signature pedagogy in England, Israel, Finland, Spain and Sweden, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2020.1760795

Yliruka, L., Petrelius, P. & Eriksson, P. (2020) Translating ideas of practice research for a national and local child welfare reform process. In Joubert, Lynette & Webber, Martin (eds.) The Routledge Handbook of Practice Research.

Yliruka, L., Heinonen, J., Tapola-Haapala, M. & Isokuortti, N. (2020) Teaching practice research through partnerships with field educators, social work communities and university. In Joubert, Lynette & Webber, Martin (eds.) The Routledge Handbook of Practice Research.

2019

Aaltio, Elina & Isokuortti, Nanne (2019a) Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi. Valtakunnallinen arviointi. Raportti 3/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-289-5

Aaltio, Elina & Isokuortti, Nanne (2019b) Systeemisen lastensuojelun toimintamallin ydinelementit : Kuvaus asiakastason ydinelementeistä, tavoitteista ja toimintamekanismeista. Työpaperi 33/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-419-6

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2019) Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä. Yhteiskuntapolitiikka, Vuosikerta. 84, Nro 3, Sivut 248–257. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220108

Häggman-Laitila A, Salokekkilä P, Satka M. & Toivonen K & Kekolahti P & Ryynänen O-P (2019): The coping of the Finnish young adults after out-of-home care and aftercare services:  A document-based analysis, Children and Youth Services Review 102 (2019) 150-157.

Kulmala, M., Jäppinen, M. & Chernova, Z. (2019) Reforming Russia’s Child Protection System: From Institutional to Family Care. In Berrick, Jill & Gilbert, Neil & Skivenes, Marit (eds.) Oxford International Handbook of Child Protection Systems. Oxford University Press.

Satka, Mirja. Towards glocal social work – Issues for European social work education and research, In Sobremonte, Emma (ed.) CIFETS 2018 Conference report, Tyrant Io Blanch 14 p. (tulossa)

Wang, Z. &  Kouvonen, A. & Satka, M. & Julkunen, I. (2019) Parental Social Support and Adolescent Well-Being: a Cross-Sectional Study in China. Child Indicators Research 12 (2019) 1, 299-317.

2018

Forsberg, H., Kääriäinen, A. M. & Ritala-Koskinen, A. (2018) Children’s residence in divorce disputes – examination of social work reports to the court. Journal of social welfare & family law. 40 (1), 21–36.

Häggman-Laitila, A,  Salokekkilä, P., Satka, M., Toivonen, K & Ryynänen, OP: The coping of the Finnish young adults after out-of-home care and aftercare services – A document-based analysis (arvioitavana).

Jäppinen, M. (2018) Кровные родители детей, изъятых из семьи, в дискурсе сотрудников органов защиты детей [Biological parents of children in alternative care in the discourses of child welfare professionals]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 21:3, 93–114.

Kääriäinen, A., Tapola-Haapala, M., Nousiainen, K., Jäppinen, M., Satka, M. & Julkunen, I. (2018) Opiskelijana työelämässä: trialogisen oppimisprosessin jännitteet sosiaalityön käytäntötutkimusopintojaksolla. Yliopistopedagogiikka 2/2018. Työelämänumero II osa.

Mutka, Sari & Satka, Mirja: Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän jännitteet sosiaalityön pioneerin näkökulmasta. Janus vol 26 (2018); 1, 21-39.

Sim, Austin, Fazlin, Chan, Chok, Cui, Epstein, Fisher, Joubert, Julkunen, Ow, Uggerhøj, Wang, Webber, Wong, and Yliruka: The Hong Kong Statement on Practice Research 2017: Contexts and Challenges of the Far East. Research on Social Work Practice 2018. DOI: 10.1177/1049731518779440

Yliruka, Laura& Vartio, Riitta& Pasanen, Kaisa & Petrelius, Päivi (2018) Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä: Valtakunnallisen kyselyn tuloksia. Työpaperi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/handle/10024/136378

2017

Connolly, Nuala & Whyte, Liam & Satka, Mirja: From relationship-based practice in social work and family support services to co-production with families, 315-325, In Dolan, Patrick & Frost, Nick (eds.) The Routledge Handbook of Global Child Welfare. New York, Routledge 2017.

Satka, Mirja: Sosiaalityön tieto ja tietäminen muuttuvan hallinnan oloissa 69-76. Teoksessa Tuulio-Henriksson, Annamari & Kalliomaa-Puha, Laura & Rauhala, Pirkko-Liisa (toim.): Harkittu, tutkittu, avoin. Marketta Rajavaaran juhlakirja. Kela, Helsinki, 2017.

Stenius-Ayoade, Agnes & Haaramo, Peija & Erkkila, Elisabet& Marola, Niko & Nousiainen, Kirsi & Wahlbeck, Kristian & Eriksson,  Johan G. (2017) Mental disorders and the use of primary health care services among homeless shelter users in the. Helsinki metropolitan area, Finland. BMC Health Services Research 17:428. doi 10.1186/s12913-017-2372-3.

Rissanen, A. V. E., Kääriäinen, A. M., Rantala, K. E., Sarasoja, L. M. & Aikio, M. (2017) Vuoroasumisen periaatteet ja sopiminen vanhempien ja viranomaisten käsityksinä. Janus 25 (1) 38-56.

Virkki, T. & Jäppinen, M. (2017) Gendering responsibility. Finnish and Russian helping professionals’ views on responsible agency in the context of intimate partner violence. In Husso, Marita, Virkki, Tuija, Notko, Marianne & Eilola, Jari (eds.) Interpersonal Violence: Differences and Connections. London: Routledge, 107-121.

2016

Bützow, Auri & Yliruka, Laura (2016) Sosiaalityöntekijöiden ja kokemusasiantuntijan näkemyksiä sukupolvisuudesta. Teoksessa Kirsi Nousiainen & Päivi Petrelius & Laura Yliruka (toim.) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpaperi 20/2016. Helsinki: THL. 22–30. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-677-3

Hänninen, Kaija & Poikela, Ritva (2016) Toimintalähtöinen, dialoginen ja kohtaava vuorovaikutus. Teoksessa Maritta Törrönen, Kaija Hänninen, Päivi Jouttimäki, Tiina Lehto-Lundén, Petra Salovaara & Minna Veistilä (toim.) Vastavuoroinen Sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus.

Korkeaoja, Jenni & Kääriäinen, Aino (2016) Parisuhteen ja erosuhteen peilauksia. Teoksessa Kaikki tasan! – Pamfletti epätasa-arvosta. Into-Kustannus.

Kääriäinen, Aino & Satka, Mirja & Yliruka, Laura & Muurinen, Heidi (2016) Käytäntötutkimuksen tietokäytäntö toimijoiden kuvaamana. Teoksessa Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen (toim.) (2016) Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede institutet, 34–55.

Kääriäinen, Aino (2015) Sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset teksteinä – johtopäätösten argumentointi ja puolelle asettumisen tulkinnat. Oikeus 2015, 4, 379–403.

Kääriäinen, Aino (2016) Sosiaalityön dokumentointi: suhde tietoon ja toimintaan. Teoksessa Törrönen, M., Hänninen, K., Jouttimäki, P., Lehto- Lundén, T., Salovaara, P. & Veistilä, M. (toim.). Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 189–197.

Kääriäinen, Aino & Satka, Mirja  & Muurinen, Heidi & Yliruka, Laura (2016) Käytäntötutkimuksen tietokäytäntö toimijoiden kuvaamana, teoksessa Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Kääräinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & Muurinen, Heidi (toim.) Käytäntötutkimuksen taito. Heikki Waris –instituutti  ja Matilda Wrede -instituutti, Helsinki 2016, pp. 34-55.

Muurinen, Heidi (2016) Kokeileminen sosiaalipalveluiden yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmänä. Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen & Tytti Poikolainen (toim.) Tutkiva sosiaalityö: Sosiaalityön aika. Talentia –lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Nousiainen, Kirsi & Petrelius, Päivi & Yliruka, Laura (2016) Johdatus teemaan: Ylisukupolvisesta näköalattomuudesta muutokseen ‒ näköalaistavan sosiaalityön tunnustelua. Teoksessa Kirsi Nousiainen & Päivi Petrelius & Laura Yliruka (toim.) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpaperi 20/2016. Helsinki: THL. 10‒17. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-677-3.

Nousiainen, Kirsi & Petrelius, Päivi & Yliruka, Laura (toim.) (2016) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpaperi 20/2016. Helsinki: THL. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-677-3.

Nousiainen, Kirsi (2016) Oma ovi yhteisössä: Pitkäaikaisasunnottomien asumispolut ja asumiseen liittyvät valinnat. Teoksessa Kirsi Juhila & Teppo Kröger (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: Sophi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5.

Nousiainen, Kirsi (2016) Ylisukupolvisten ilmiöiden näkyväksi tekeminen, ymmärtäminen ja purkaminen narratiivisella työskentelyllä sosiaalityössä. Teoksessa Kirsi Nousiainen & Päivi Petrelius & Laura Yliruka (toim.) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpaperi 20/2016. Helsinki: THL. 71‒81. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-6.

Palsanen, Kati & Kääriäinen, Aino (2016) Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset. Teoksessa Satka, Mirja, Julkunen, Ilse, Kääriäinen, Aino, Poikela, Ritva, Yliruka, Laura & Muurinen, Heidi (toim.) Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Matilda Wrede Institutet, 184–205.

Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Kääriäinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & Muurinen, Heidi (2016) Johdanto – Käytäntötutkimus tietona ja taitona. Teoksessa Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen (toim.) Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede institutet, 8–33.

Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Kääriäinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & Muurinen Heidi (2016) Käytäntötutkimuksen taito. Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede institutet.

Satka, Mirja & Kääriäinen, Aino & Yliruka, Laura (2016) Teaching social work practice research to enhance research-minded expertise. Journal of Teaching in Social Work 36, 1. Special issue on Social work practice teaching, 84–101. http://dx.doi.org/10.1080/08841233.2016.1128779

Satka, Mirja & Kääriäinen, Aino & Poikela, Ritva & Yliruka, Laura & Muurinen, Heidi (2016) The Knowledge Practices of development from the viewpoint of the researcher social workers at Heikki Waris Institute. Teoksessa Francisco Branco et al (eds.): 6th European Conference for Social Work Research. Reflective social work practices in contemporary societies: dialogues and new pathways between praxis and research. Book of Abstracts & Program Book, Lisbon: ECSWR 2016, p. 116.

Satka, Mirja & Nousiainen, Kirsi (2016) Havaintoja sukupolvien välisestä huono-osaisuudesta: Kurkistuksia sosiaalityön opiskelijoiden tutkielmien tuloksiin. Teoksessa Kirsi Nousiainen & Päivi Petrelius & Laura Yliruka (toim.) Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työpaperi 20/2016. Helsinki: THL, 141‒150. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-677-3.

Satka, Mirja (2016) Demokraattisen elämänmuodon kutsu. Janus, vol 24; 2, 121-122.

Satka, Mirja & Kääriäinen, Aino & Yliruka, Laura & Nousiainen Kirsi: Universitetsutbildning som utgångspunkt föt utvecklandet av forskningsbaserat social arbetet (Akateeminen koulutus tutkimusperustaisen sosiaalityön osaamisen kehittäjänä) 16-39. Teoksessa Lunabba, Harry & Westerback, Frida & Stoor, Torbjörn (red.): Uppror i elfenbenstornet. En bok om praktikforskning i socialt arbete. Mathilda Wrede Institutet & FSKC: Helsingfors 2016.

Satka, Mirja (2016) ’Uuteen sosiaaliseen’ siirtyminen. Verkkojulkaisu seminaariaineistossa Suoninen-Erhiö, Lea (toim.) Sosiaalityö ja sen osaaminen muuttuvissa rakenteissa.  http://www.huoltaja-saatio.fi/wp-content/uploads/2016/10/Satka-Huoltaja-säätiön-sostyöseminaari-30.9.2016.pdf

Satka, Mirja (2016) Sosiaalityön tieto ja tietäminen muuttuvan hallinnan oloissa.(9 s.) Teoksessa Rauhala, Pirkko-Liisa & Tuulio-Henriksson, Annamari (toim.): Professori Marketta Rajavaaran juhlakirja. Kela, Helsinki, ilmestyy 2016.

Webber, Martin & Shaw, Ian & Cauvain, Simon & Hardy, Mark & Satka, Mirja & Kääriäinen, Aino & Yliruka, Laura (2016) Back to the Future: The role of the academy in social work education. In Taylor, Imogen & Bogo, Marion & Lefevre, Michelle, Teater, Barbara (eds.) The Routledge International Handbook of Social Work Education. New York: Routledge, 2016, pp. 370-381.

Yliruka, Laura & Vanhanen, Jonna & Jaakkola, Outi & Saurama, Erja (2016) Collaborative knowledge production in re-search practice: the development of the Mirror method in team setting. Teoksessa Gillian Ruch & Ilse Julkunen (eds.) Relationship-based Research in Social Work. Understanding Practice-Near Research. Jessica Kinsley Publishers.

2015

Granfelt, Riitta & Kirsi Nousiainen & Riikka Haahtela & Kirsi Juhila & Suvi Raitakari (2015) Oman oven avaajaksi – voiko asunnottomuudesta päästä eroon? Teoksessa Häkli, Jouni & Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Suomen Akatemia Tutkitusti -sarja. Tallinna: Gaudeamus.

Kääriäinen, Aino (2015) Sosiaalitoimen olosuhdeselvitykset teksteinä – johtopäätösten argumentointi ja puolelle asettumisen tulkinnat. Oikeus 2015 (44); 4: 379–403.

Muurinen, Heidi & Lovio, Iikka (2015) Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen menetelmänä ja strategiana. Janus Vol 23, Nro 2.

Nousiainen, Kirsi (2015) Narratiivinen haastattelu performanssina tuetun asumisen yksikössä. Kun päihdeongelma ja mielen sairaus ovat osallisina näyttämöllä. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Riitta Högbacka (toim.) Unpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa.

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 164. Tampere: Tampere University Press.

Nousiainen, Kirsi (2015) Reflecting narrative interview context as performance: Interviews with former homeless persons with intoxication and mental health problems. Nordic Social Work Research 5(2), 129–142.

Nousiainen, Kirsi (2015) Yhteisöt pitkäaikaisasunnottomien elämänkuluissa ja emansipatorisessa identiteettityössä. Teoksessa Väyrynen, Sanna & Kaisa Kostamo-Pääkkö & Pekka Ojaniemi (toim.) Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. EU: United Press Global.

Palsanen, Kati & Kääriäinen, Aino (2015) Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset. Janus, Vol 23, Nro 2.

Satka, M. E. A. (2015) Mittaritietoa ja ihmissuhteissa rakentuvaa hyvinvointia. Janus, Vol 23 Nro 4, 347-348.

Satka, M. E. A. (2015) Early intervention and the management of Finnish children and young people. Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit, 2015/17, 19-37.

Satka, M. (2015) Sosiaalihuollon tutkimuksen, sosiaalityön koulutuksen ja sosiaalipalvelujen kehittämisen yhteiset suuret kysymykset. Teoksessa U. Salonen-Soulie (toim.) SOTE-uudistus – kipupisteitä ja uusia avauksia sosiaalihuollolle. Huoltajasäätiö: Helsinki, 23-28.

Satka, M., & Hämeenaho, P. (2015) Finnish eldercare services in crisis: The viewpoint of rural home care workers. Nordic Social Work Research, 5(1), 81-94.

Yliruka, Laura (2015) Itsearviointi reflektiviisenä rakenteena.  [Self-evaluation as a reflective structure. Workabil- ity, adaptation and development of the Mirror Method]. The Heikki Waris Institute Research Series 1:2015. Helsinki: Unigrafia. Doctoral dissertation.

 

2014

Larkins, Cath & Kiili, Johanna & Palsanen, Kati (2014) A lattice of participation: Reflecting on examples of children’s and young people’s collective engagement in influencing social welfare policies and practices. European Journal of Social Work, vol 17;5, 718-736.

Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2014) Yhdessä tehtävä arviointi tutkimusmenetelmänä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä – kokemuksia ja mahdollisuuksia [Collaborative assessment as a research method in non-institutional child welfare services – experiences and possibilities]. Julkaisussa Anne-Mari Jaakkola & Leena Leinonen & Marja Väänänen-Formin (toim.) Tutkiva sosiaalityö: Eettisyys ihmistyössä. Talentialehti/ Sosiaalityön tutkimuksen seura 2014, 24-27.

Muukkonen, Tiina & Nevanen, Saila & Ohisalo, Maria & Turunen, Saija (2014) Yksikin aikuinen riittää – nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja voimaantuminen Luotsi-toiminnassa [Even one adult is enough – young people’s social strengthening and empowerment in the Luotsi activities]. Nuorisotutkimus, vol 32; 3, 17-31.

Pasanen, Kaisa: Perhetyö osana päihdepalveluja. Vanhempien kertomuksia ylisektorisen perhetyön merkityksestä päihdeongelmasta toipumisessa. Sosiaalityön pro gradu tutkielma, Helsingin yliopisto 2014.

Satka, Mirja & Hämeenaho, Pilvi (2014) Finnish elder care services in crisis: The viewpoint of rural home care workers. Nordic Social Work Research Vol 5 (1), 81-94.

Satka, Mirja & McGregor, Caroline & Chambon, Adrienne (2014) Transforming European welfare policies, social work and social care practices: a special issue from the Third European Conference for Social Work Research. European Journal of Social Work vol. 17; 5, 611- 615.

Satka, Mirja (2014) Looking to the past for the sustainable social work of the future. In Timo Harrikari & Pirkko-Liisa Rauhala &  Elina Virokannas (eds.) Social Change and Social Work. The changing societal conditions of social work in time and place. Ashgate: Farnham, pp. 193-202.

Webber, Martin & Shaw, Ian & Cauvain, Simon & Hardy, Mark & Kääriäinen, Aino & Satka, Mirja, & Yliruka, Laura (2014) W(h)ither the academy? An exploration of the role of university social work in shaping the future of social work in Europe. The European Journal of Social Work, Vol 17; 5, 627-640.

Yliruka, Laura & Hänninen, Kaija (2014) Sosiaalityön arviointimenetelmän käyttöönotto toimijaverkkona [Actor-network approach to studying the introduction of social work evaluation methods]. Yhteiskuntapolitiikka vol. 79; 3, 278-290.

 

2013

Kääriäinen, Aino & Varjonen, Kaijus (2013) Dialogipalikat®: Dialogia! Vastavuoroisen kohtaamisen mahdollisuudet.Helsinki. http://www.dialogipalikat.fi.

Lovio, Iikka & Muurinen, Heidi (2013) Sosiaalitoimisto 2.0 – Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan? [Welfare office 2.0 – How do we turn the welfare office into an empowering place?] Soccan työpapereita 2013:2.

Muukkonen, Tiina (2013) Lapsen kohtaamis- ja prosessiosallisuus. [A child’s inclusion in encounters and processes] Teoksessa Marjatta Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 4. uudistettu painos.

Palsanen, Kati (2013) Yhteistutkiminen – opas sosiaalityöhön 2.0 [Collaborative inquiry – a guide to social work 2.0.]. Soccan työpapereita 2013:3. http://www.socca.fi/julkaisut/oppaat/yhteistutkiminen_-_opas_sosiaalityohon.2987.shtml

Satka, Mirja (2013) Sosiaalityö yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen rakentajana [Social work as a contributor to societal interaction]. Janus 21 (2013), 2, 162-169.

Satka, Mirja (2013) Sosiaalityön käytäntötutkimus on hyvässä luovissa [Social work practice research is in a positive development phase] Janus 21(2013), 280-283.

Satka, Mirja (2013) Practice research in Nordic social work. Knowledge production in transition. Nordic Social Work Research, 3:1, 96-98.

Skehill, Caroline & Satka, Mirja & Hoikkala, Susanna (2013) Exploring innovative methodologies in time and place to analyze child protection documents as elements of practice. Qualitative Social Work vol 12 (2013); 1, 57-72.

Yliruka, Laura & Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2013) How can we enhance productivity on social work? Dynamically reflective structures and dialogic leadership for transformative expertise. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community 27 (2), 191-206.

Yliruka, Laura & Mannerström, Kaija & Jouttimäki, Päivi (2013) Arviointimallia kehittämässä Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla [Developing an assessment model at the western Helsinki social services unit] Teoksessa Minna Kivipelto & Sanna Blomgren & Pekka Karjalainen & Paula Saikkonen (toim.) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Raportteja 8/2013, 79-100.

 

2012

Annola, Johanna & Satka, Mirja (2012) Köyhäintalojen johtajattaret – emäntävallan edustajat isäntävaltaisessa köyhäinhoidossa [Poorhouse directresses – representatives of matriarchy in patriarchal poor relief]. Sosiaalitieto 100 (2012); 5-6, 18-19.

Hämäläinen, Juha & Kääriäinen, Aino & Pölkki, Pirjo (2012) Varities of divorce – unique personal experiences in diverse society orders, welfare systems and family cultures. In Aino Kääriäinen & Juha Hämäläinen & Pirjo Pölkki. (eds.) Challenges of Divorce, Interventions and Children. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, 8–13.

Kääriäinen Aino (2012) Opiskelijat sosiaalityön käytäntöjen tutkijoina – Käytäntötutkimuksen hämäryydestä hienoihin oivalluksiin [Students as researchers of social work practices – from the obscurity of practice research to brilliant insights]. Teoksessa Noora Tuohimo & Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.) Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä.  Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet (SOSNET julkaisuja; vol. 2012, nro 5), 88-107.

Kääriäinen, Aino & Hämäläinen, Juha. & Pölkki, Pirjo (2012) Challenges of Divorce, Interventions and Children. Eron haasteet, väliintulot ja lapset. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

Kääriäinen, Aino (2012) ”Mieti miten eroat!” -vanhemmuus eron jälkeen [“Think twice how you divorce!” – Parenthood after divorce]. Teoksessa Sinikka Aapola-Kari & Annina Nivala & Teea Tonttila (toim.) Nuorten tukeminen vanhempien erotessa – tutkimusnäkökulmia ja hyviä käytäntöjä. Helsinki: Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, 38–44.

Keskinen, Jukka & Kääriäinen, Aino & Oravisto, Julius & Pitkänen, Rauli & Tukiala, Anna-Kaisa (2012) Encounters in Social Work – Recipies for Interaction. Helsinki: Socca. (includes dvd; ISBN 978-952-5616-69-9).

Keskinen, Jukka & Kääriäinen, Aino & Oravisto, Julius & Pitkänen, Rauli & Tukiala, Anna-Kaisa (2012) Asiakastyö kohtaamisena – reseptejä vastavuoroisuuteen. [Encounters in social work – recipies for interaction] Helsinki: Socca. (sis. myös dvd:n; ISBN 978-952-5616-67-5).

Kivipelto, Minna & Yliruka, Laura (2012) Mirror as an approach for critical evaluation in social work. Critical social work 13 (2), 102-118.

Muukkonen, Tiina & Paasivirta, Annukka (2012) Lupa kehittää: Innostavaa ja yhteisöllistä oppimista lastensuojelussa. [Entitled to develop: Inspiring collaborative learning in child welfare]. Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 27, 2012.

Muukkonen, Tiina & Yliruka, Laura & Saurama, Erja (2012) Praksis-toiminnalla oppivaa käytäntöä ja kumuloituvaa tietoa? [Learning practice and cumulative knowledge through Praxis activities?]. Teoksessa Noora Tuohimo & Anneli Pohjola & Mari Suonio (toim.) Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä.  Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet (SOSNET julkaisuja; vol. 2012, nro 5), 196-212.

Satka, Mirja & Skehill, Caroline (2012) Michel Foucault and Dorothy Smith in Case File Research: Strange Bed-Fellows or Complementary Thinkers? Qualitative Social Work vol. 11 (2012); 2, 191-205.

Satka, Mirja (2012) Näkymä sosiaalityöhön uuden hallinnan oloissa. [A view on social welfare work under new governance] Kajahdus (2012); 4, 16-17.

Saurama, Erja. & Julkunen, Ilse (2012) Approaching practice research in theory and practice. In Edgar Marthinsen & Ilse Julkunen (eds.). Practice research in Nordic social work: Knowledge production in transition.  London: Whiting and Birch, (Critical Studies in Socio-Cultural Diversity), 176-192.

Tapola-Haapala, Maria & Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Kääriäinen, Aino (2012) Parental divorce and children in Finland. In Aino Kääriäinen & Juha Hämäläinen & Pirjo Pölkki (eds.) Challenges of Divorce, Interventions and Children. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, 99–123.