Historia

Heikki Waris -instituutti on perustettu vuonna 2001 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhteyteen Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhteisellä sopimuksella. Vuodesta 2004 alkaen Espoo, Kauniainen ja Vantaa ovat osallistuneet Heikki Waris -instituutin toimintaan.

Vuonna 2009 Socca ja Heikki Waris -instituutti yhdistyivät. Yhdistymisellä haluttiin keskittää kehittämistyön resursseja ja nivoa yhteen asiantuntijatyön kehittäminen ja yliopistoyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa. Vuonna 2014 Socca siirtyi osaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoyhtymää (HUS).

Aulikki Kananojan esitys Heikki Waris instituutin taustasta löytyy tästä.

Kuka oli Heikki Waris?

Heikki Waris (1901–1989) oli aikansa yhteiskunnallinen vaikuttaja, Helsingin yliopiston ja Suomen ensimmäinen vakinainen sosiaalipolitiikan professori (1948–1968). Hänen aikanaan yliopistoon perustettiin ensimmäinen sosiaalityön opettajan virka. Heikki Wariksen omat kokemukset Kalliolan työkeskuksen setlementissä ja sitä kautta virinneet henkilökohtaiset kontaktit työväkeen vaikuttivat vahvasti hänen sosiaaliseen ajatteluunsa ja yhteiskunnalliseen toimintaansa.

Lisätietoja: Repo, Saara & Repo, Ville (2011) Ensimmäinen varis joka lensi Altantin yli – Heikki Waris sosiaalipolitiikan uranuurtajana.