Kansainväliset julkilausumat käytäntötutkimuksesta

Salisburyn pyöreän pöydän seminaarin lopputuloksena kirjoitettiin 24 tutkijan, sosiaalihuollon asiantuntijan ja yliopisto-opettajan työskentelyn pohjalta niin sanottu Salisbury Statement eli ensimmäinen kansainvälinen julkilausuma käytäntötutkimuksesta. Paikalla oli arvostettuja sosiaalityön asiantuntijoita yli kymmenestä maasta. Muun muassa Aulikki Kananojan – juuri eläkkeelle jääneen Helsingin sosiaaliviraston johtajan ajatukset saivat vastakaikua kansainväliseltä yleisöltä.

Salisbury Statementin (2008) jälkeen ovat ilmestynyt Helsinki Statement (2013) New York Statement (2015) ja Hong Kong Statement (2017). Julkilausumat ovat rakentaneet kansainvälisessä dialogissa syntynyttä ymmärrystä käytäntötutkimuksesta konferenssista toiseen. Samalla ne ovat antaneet mahdollisuuden yhä laajenevalle joukolle tulla mukaan.

Lyhyet kiteytykset julkilausumista (perustuu Laura Ylirukan pre-konferenssiesitykseen ESWRAssa vuonna 2017)

  • Salisbury: käytäntötutkimus perustuu uteliaisuudelle. Sitä tehdään, koska maailma on monimutkainen. Tarvitaan kumppanuutta tutkijoiden ja sosiaalityöntekijöiden kesken. Julkilausumassa haettiin uudenlaista yhteistyötä yliopiston ja ”kentän” välille. Tutkijan ja tutkivan sosiaalityöntekijän työnjaot olivat vielä jäsentymättömiä. Johtopäätöksenä oli, että käytäntötutkimusta täytyy ruveta tekemään, jotta voimme ymmärtää sitä paremmin.

  • Helsinki Statement 2012: ”Käytäntötutkimusta voidaan pitää lisääntyvässä määrin sellaisena tutkimuksen ja käytännön kohtaamispaikkana, joka täytyy neuvotella joka kerta ja joka paikassa, ennemmin kuin erityisenä tutkimusmetodina.”

  • New York Statement 2014: New Yorkin julkilausuma korosti konferenssin teemaa siltojen rakentamisesta siilojen sijaan. Julkilausumassa tulevan New Yorkin konferenssin agendaksi asetettiin toimijajoukon laajentaminen: sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden lisäksi mukana olisi tärkeää olla poliittisia päätöksentekijöitä, sosiaalityön johtoa, opettajia ja palvelujen käyttäjiä. Toisaalta kehotetaan hyödyntämään monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiä (niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin), jotta eri osapuolien ääni tulee esille. Kehotettiin hyödyntämään kokeilemista menetelmänä. Edelleen pidettiin tärkeänä yhteisen ymmärryksen rakentamista arvoista sekä sosiaalityöntekijöiden kykyä hyödyntää ja tuottaa käytäntötutkimusta. Monitieteisyyttä ja tutkimusrakenteiden luomisen tärkeyttä korostettiin – ja sitä, että kaikkea tätä tulisi tehdä globaalissa yhteistyöverkostossa.

  • Hong Kong Statement 2017: Hong Kongin julkilausuma laajensi keskustelun Kauko-Idän maihin. Siinä kuvataan käytäntötutkimuksen kehitystä Aasiassa ja siinä tarkastellaan käytäntötutkimusta erityisesti ammattilaisten näkökulmasta. Hong Kong asettaa agendan tulevalle kansainväliselle konferenssille, joka järjestetään Melbournessa, Australiassa 2020.