Kansalaisyhteistyö

Osallisuuden aika ry:n tavoitteena on kehittää edelleen Nuorten kehittäjien aloittamaa lastensuojelulasten ja -nuorten voimaantumiseen tähtäävää toimintaa.

Osallisuuden aika ry:n toiminnalla pyritään lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla. Heikki Waris -instituutti tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen kanssa.

Lisätietoa yhteistutkimisen menetelmästä löydät julkaisusta Yhteistutkiminen – Opas sosiaalityöhön.

Hanketta rahoittaa STEA.