Pks-Praksis

Pääkaupunkiseudun Praksis on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä toimintaa asiakastyön käytäntöjä kehittävälle sosiaalialan käytäntötutkimukselle ja -opetukselle. Se mahdollistaa yliopiston, kaupunkien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää pääkaupunkiseudun sosiaalialan asiantuntijaosaamista ja uudistaa sen tietoperustaa käytännöistä käsin.

Praksis-toiminta rakentuu ammattilaisten, asiakkaiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteiselle kehittämiselle, tutkimiselle ja oppimiselle. Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen asiakastyön taitojen ja ammatillisten valmiuksien opetus sekä opiskelijoiden käytäntötutkimuksien tekeminen ovat keskeinen osa Praksis-toimintaa.

Praksis on lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteistä toimintaa, joka toteutuu yhteisissä ohjaus- ja oppimisrakenteissa, mutta ennen kaikkea asiakaslähtöisenä näkökulmana palvelutyön kehittämiseen.