Pääkaupunkiseudun Praksis -verkosto

Ohjausverkosto

Praksis-toimintaa ohjaa verkosto, joka koostuu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan sekä HUS:in edustajista, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Kalliolan setlementin edustajista sekä Helsingin yliopiston opettajista. Ohjausverkosto linjaa Praksis-toimintaa, tekee esityksiä yhteisistä kehittämis- ja tutkimuslinjauksista sekä nostaa esiin ajankohtaisia teemoja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Ohjausverkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Mirja Satka ja koordinaatiosta vastaa Jenika Heinonen.

PraksisTekijät

PraksisTekijät ovat Praksis toiminnasta vastaavia sosiaalityöntekijöitä kunnissa sekä Helsingin yliopiston sosiaalityön opettajia. PraksisTekijät suunnittelevat sosiaalityön käytännön opetuksen ja käytäntötutkimuksen opintojaksojen toteutusta, huolehtivat opetuspaikkojen etsimisestä sekä kehittävät toimintaa. Kyseessä on operationaalinen ryhmä, joka työskentelee yhteisvastuullisesti Praksiksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenet keräävät ja välittävät tietoa ammatillisista kehittämistarpeista, tuovat esiin oman kuntansa erityistarpeita, tekevät ehdotuksia kehittämissuunnista ja ideoivat uusia toimintamuotoja opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi. PraksisTekijät kokoontuvat noin kahdeksan kertaa vuodessa. Ryhmän puheenjohtajuus kiertää. Toiminnan koordinaatiosta vastaa Jenika Heinonen.

Käytännönopettajat

Käytännönopettajat ovat sosiaalityön käytännön opetuksen avainhenkilöitä. Pitkän käytännönopintojakson (Asiakastyön taidot ja mmatilliset valmiudet) ohjaajina toimivat sosiaalityön käytännönopettaja -koulutuksen suorittaneet sosiaalityöntekijät. Koulutuksen saaneille opettajille järjestetään verkostotapaamisia, joissa kehitetään käytännön opetusta.