Research

Tutkimusryhmämme on kiinnostunut toimijuuden ja yrittäjyyden välisestä yhteydestä. Tarkastelemme sosiaalipsykologisesti yritystoiminnan harjoittamista yhdenlaisena näkymänä toimijuuteen. Samalla haluamme tutkia sitä, miten ja minkälaisena toimijuuden mallina yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä käytetään erilaisissa asiayhteyksissä, kuten esimerkiksi yrittäjyyden edistämispolitiikassa tai työelämän ja palkkatyön muutoksista keskusteltaessa. Näin tarkastellen yrittäjyys johdattaa myös kysymään ketä tai mitä yrittäjä tai yrittäjämäinen toimija palvelee.

yrittajyys&individualismi-rajattu-2
Kuva: