Research

Our research team is interested in the relation between agency and entrepreneurship. Using a social psychological approach, we view the practice of small business entrepreneurship as one kind of outlook on agency. At the same time, we wish to examine discourses in which entrepreneurship and ‘entrepreneurial’ are used as models for agency in different contexts, such as enterprise and entrepreneurship promotion policy or discussions about changes in work life and employment. Viewing entrepreneurship in this way leads to the question of whom or what the entrepreneur or entrepreneurial agent serves?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tutkimusryhmämme on kiinnostunut toimijuuden ja yrittäjyyden välisestä yhteydestä. Tarkastelemme sosiaalipsykologisesti yritystoiminnan harjoittamista yhdenlaisena näkymänä toimijuuteen. Samalla haluamme tutkia sitä, miten ja minkälaisena toimijuuden mallina yrittäjyyttä ja yrittäjämäisyyttä käytetään erilaisissa asiayhteyksissä, kuten esimerkiksi yrittäjyyden edistämispolitiikassa tai työelämän ja palkkatyön muutoksista keskusteltaessa. Näin tarkastellen yrittäjyys johdattaa myös kysymään ketä tai mitä yrittäjä tai yrittäjämäinen toimija palvelee.

yrittajyys&individualismi-rajattu-2
Picture/Kuva: Irmeli Iivonen, 1996