Hallituksen kokous 14.5

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 7/2014, pöytäkirja
Aika: Keskiviikko 14.5 klo: 19.00
Paikka: Beauvoir
Paikalla: Miska Widgrén, Iida Piippo, Suni Tuomainen, Julius Rissanen, Joona Widgrén, Juho Heinisuo, Pyry Lehtonen, Nea Hänninen,
Lauri Jauhiainen (6.2->), Satu Koskinen, Toni Vuorinen, Juho Anttila, Sini Liukkonen, Eemil Nuuttila, Janne Kolehmainen (6.1->),
Tatu Vesterinen (6.2->)

1. Kokouksen avaaminen
-KTTO:n hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 19:00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
– Lisätään poikkeus 6.3 HYALin terveiset sekä kohtaan 6.2 menneet tapahtumat; 7.5 Nordea Markets excu

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
-Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja hyväksyvät pöytäkirjan.

5. Talous
-Ei ihmeempia tapahtunut.
-Kapitaali maksettu
-Teatterimaksuja tullut jonkin verran
-HYYn tuet tullu (mainittiin viime kokouksessa todennäköisesti
-Casalta tuli siivouslasku, joka lisäsi alkuperäiseen n. 50€ enemmän johtuen väärin kasatuista pöydistä ja parista rikkoutuneesta

6. Toiminta

6.1. Menneet tapahtumat

* 24.4 Hesarin appro
-Onnistunut ja järjestelyissä ei ongelmia
-30 KTTOlaista
* 25.4 Skumppatasting
-Tykättiin. Kysyntää riittää jatkollekin. Viinitasting nostettu ideapöydälle.
-Tapahtumassa vanhempaakin polvea, joka ei muualla käy.
-Voittoa nimellinen summa
-28 KTTOlaista
* 1.5 Vappu
-47 KTTOlaista
-Ei isompia vastuita hallituksella eli ei kauheasti sanottavaa. Ihmisillä vapaata hengailua ympäriinsä.
* 6.5 Valtsikan 10
-9 KTTOlaista
*7.5 Nordea Markets excu
-Yhteistilaisuus KY economicsin kanssa. KTTO:n paikat täynnä.
-Tykättiin. Esitelmät Suomen talouden tilasta, dealing-sali kierros sekä Nordea marketsin esittely.
-10 KTTOlaista
* 8.5 Kokous Median kanssa
– 5 paikalla
-Rapujuhlien päivämäärä muutettu syksylle
-Alustavasti vujujatkoista.
* 8.5 Viskiklubin keväinen tasting.
-22 KTTOlaista
-Hyvin meni
-Viskiklubin jatkosta myöhemmin
* 9.5 Karnevaalit
-11 KTTOlaista paikalla
* 10.9. Kannunvalajien 69- vuosijuhlat ja jatkot
– 32 KTTOlaista paikalla
* 12.5 Suunnittelua Dilemman kanssa
-Kaislassa
-Tänään eventti kaudenpäätös juhliin Kuppalassa -> Klo 16 alotellaan kevyemmällä toiminnalla ja klo 20 avoimet jatkot.
-5 KTTOlaista

6.2. Tulevat tapahtumat

*15.5-20.5 Riika excu
-N. 20 lähdössä
* 20.5 Teatteri -excu
-Maksuja tullut. Homma hoidossa
* 24.5 Dilemman ja KTTO:n kaudenpäättäjäiset
-Fb-ryhmässä eventistä tietoa. Tänään tulee eventti ulos.
* 26.5 KTTO cooper
-Hoidossa
* 3.6 Pääsykoebileet
-Tutorit hoitaa.
-Hallitukselta isoin vastuu poissa. Apua tarvitaan aina.
* 7.6 Kesäiset pöytäjuhlat alumneille
-30 ilmoa tullut
-Suunnittelukokous 2vk sitten.
-Käytännönjärjestelyt lähempänä tarkemmin
-Tulee tarvitsemaan kantoapua johtuen sivistyksen myöhäisestä käyttöönsaamisesta suhteessa tilaisuuden alkuun.
* 14.6 Jukola
-Ryhmä kasassa.
* 6.8 Rapujuhlat Median kanssa
-Aika siirtynyt keskiviikolle. Kantoapua tarvitaan eli kaikki joilla ei ole töitä tarvitaan mukaan.
-Aloitetaan mainostus ajoissa.

6.3 Hyalin terveiset
-Miran Hamidulla, Visa Penttilä ja Topi Hulkkonen esittelevät Helsingin yliopiston ainejärjestöläisten toimintaa (HYAL)
-Hyyn hallituksessa 22 paikkaa. 8 eri tiedekuntaa. Ajaa ainejärjestöjen etua.
-KTTOlla perinteisesti näkyvyyttä korkeilla paikoilla. Ja toivotetaan KTTOlaiset jatkossakin avoimesti tervetulleeksi.
-Saatiin kyniä

7. Posti
-Haetaan huomenna ja ilmoitetaan FB:seen

8. Alumniasiat
-Erkki Liikasta kysytty vujuille
-KTTO:n alumnivastaava Joona Widgren liitetty alumniyhdistyksen liitännäisjäseneksi.

9. Tiedotus ja web-asiat
-Uusi nettipalvelin olisi 5 dollaria kuussa. Toinen vaihtoehto, että web- ja tiedotusvastaava Juho Heinisuo tekisi
sivut alusta alkaen, mutta toisi ongelmia jatkoa ajatellen. Ensimmäistä puoltaa myös mainostila ja muokkausmahdollisuudet
-Outoa spämmiä tullut listalle.
-Fuksitapahtumat ajoissa nettiin

10. Yrityssuhteet
-Markets excu meni.
-Bostonia ja Marketsia kysytty vujuille.
-Reddal ja McKinsey tullaan kysymään
-EYltä kysytään excua. Heillä tulossa syksyllä harjoittelijaohjelma, jonka alkamisajankohdan läheisyyteen olisi hyvä saada
sieltä suunnalta myös tullut jo vihreää valoa asialle.
-August excu tulossa. Heiltäpäin lähestytty. Työelämävastaava ollut yhdessä sinnepäin ja menee exculle sekä ottaa tarkemman yhteyden.

11. Opintoasiat
-Pyry ideoi fukseille opintoaiheista pakettia orientoivalle viikolle.

12. Urheilu
-FC KTTO 59′ hopeaa kevään jalkapallosarjassa.
-Kesäkoris alkaa maanantaina. Mainostusta kaivataan.
-Rantalentis ideatasolla, joku päivä koriksen tilalle. Heinäkuu?

13.Kulttuuri
-Ei mitään uutta vanhojen tiedossa olevien tietojen lisäksi

14. Tuutorointi
* Missä mennään tapahtumien suhteen.
-Perinteiset syksyn tapahtumat. Opintopaketti uutena ideana.
-Pääsykoebileistä infottu alustavasti mahdollisia tulokkaita
* Epävirallinen kokous vastuutuutorin, edellisen vastuutuutorin ja PJ:n välillä, jossa katsotaan läpi viime vuotista ja pohditaan onko parannettavaa

15. Toimikunnat
*Vuosijuhlat
-Tilan omistaja vaihtunut. Pientä muutosta viinilistoihin.
-Ehdoista pientä epäselvyyttä. Otetaan selvää onko tilanomistajan muutoksella muita mahdollisia sivuvaikutuksia juhlien järjestämiseen.

16. Kapitaali
*Kapitaali 2/2014 julkaistu, lehteä haettu kiitettävästi ainakin Kaisasta
*tarvitaan uusi taittaja ensi syksyksi!
-Julius alustavasti mukana
* syksyn ensimmäiseen lehteen useita juttuja hallituslaisilta + keskiaukeaman kuva?
* Fuksikapitaalin hoitaminen!
-Muutetaan fuksikapitaalin nimi kapitaalin erikoisnumeroksi vero- ja tukiseikkojen vuoksi. Otetaan vielä selvää vielä onko mahdollista.

17. Muut esille tulevat asiat
-Alinavuorot ke 8.10 (roomalaiset) ja ke 3.12 (vaalikokous, pikkujoulut)
-Varjo-opinto-opasta päivitetään opintouudistuksen myötä
-Toinen kuppala-varaus tekemättä

18. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
-Ennen kesälomia. Jotain yhteistä jatkoa kokouksen jälkeen. FB:seen kyselyä

19. Kokouksen päätös
-Kokous päätetään ajassa 20:07

Hallituksen kokous 24.4

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 6/2014, pöytäkirja
Aika: Torstai 24.4 klo: 17.00
Paikka: Marx
Paikalla: Miska Widgrén, Meri Sintonen, Iida Piippo, Julius Rissanen, Joona Widgrén, Juho Heinisuo,
Pyry Lehtonen, Nea Hänninen, Lauri Jauhiainen, Satu Koskinen (6.1->), Pentti Jämsä (7->), Ilona Ylikoski(6.1->),
Toni Vuorinen, Juho Anttila, Sini Liukkonen

 
1. Kokouksen avaaminen
-Puheenjohtaja Miska Widgren avaa kokouksen klo 17.00
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
-Esityslistaan tehdään muutokset kohtaan “6.2 tulevat tapahtumat”: 3.6 pääsykoebileet, 28.4 alumnisitsikokous,
7.5 Nordea Market excu ja 8.5 viskiklubin tasting
4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
-Allekirjoitetaan puheenjohtajan ja sihteerin toimesta.
5. Talous
Antonille lainattu kassoja. Muuten rahatilanne ei ole muuttunut juurikaan sitten edellisen kokouksen. Nettisivut maksettu.
Amanuenssi Ritvan lahja maksettu. Varastoja tällä hetkellä paljon, mutta tapahtumia ja menekkiä tulee olemaan. Viskiklubin
talouden yhdistymisestä puhutaan myöhemmin.

6. Toiminta
6.1. Menneet tapahtumat
* 5.4 KTTO vs. VOO säbämatsi (peruttu, onko uudesta ajankohdasta tietoa?)
-Syksyyn menee. Peruuntui meistä riippumattomista tekijöistä
* 9.4 Missä kuljimme kerran
-Osanotto vähäistä. 5 KTTOlaista.
* 16.4 Töitä ja kaljaa
-Hyvät puhujat. Enemmän mainostusta olisi vaadittu. 27 KTTOlaista
* 16.4 Kannunvalajien eurovaalipaneeli
-6 KTTOlaista paikalla.

6.2. Tulevat tapahtumat
* 24.4 Hesarin appro
-Tänään
* 25.4 Skumppatasting
-Tapahtuma täynnä. Maksut erääntyvät tänään. Positiivisena asiana uusia naamoja sekä aloite tullut hallituksen ulkopuolelta.
* 1.5 Vappu
-“Viikko”. Bajamajat maksettu. Ei vastuita tänä vuonna.
* 6.5 Valtsikan 10
-Tänä vuonna parempi reitti tulossa.
* 9.5 Karnevaalit
-Edellisenä päivänä apua tarvitaan. Jatketaan FB-ryhmässä suunnittelua.
* 24.5 Dilemman ja KTTO:n kaudenpäättäjäiset
-Vapun jälkeen suunnittelukokous.
* 28.4 Alumnisitsikokous
-Suunnittelua tulossa. Kaikki halukkaat mukaan.
* 7.5 Nordea Market excu
* 8.5 Viskiklubin tasting
* 3.6 Pääsykoebileet.

7. Posti
-Ensi kertaan.
8. Alumniasiat
-Kokous kesäjuhlista. Ja tarvitaan tiedotusta asiasta.

9. Tiedotus ja web-asiat
-Ei ihmeempiä

10. Yrityssuhteet
-Vujuille olisi hyvä kysyä yhteistyökumppaneita ennen kesälomia -> Homma etenee. Ehdokkaita Nordea Markets, McKinsey, BSG
ja EY

11. Opintoasiat
– Laskimista kokeissa kysyttiin, ei tietoa. Pyry voi selvittää.
-Tobias tulee taas pitämään analyysin tukikurssia syksyllä
12. Urheilu
-Kiipeily ei onnistune
-Cooper tulossa. Ajankohta selkiää myöhemmin
-Jukolasta avataan tiedotus kaikille.
13.Kulttuuri
-20.5 Huijarin muistiinpanot. Sini selvittää kysyntää FB-eventillä.
14. Tuutorointi
* Tutorit valittu
-Emmi Peltonen, Mattias Lagerspetz, Lauri Jauhiainen, Pyry Lehtonen, Satu Koskinen, Antti Orlimo
Ville Markkanen ja Sini Liukkonen
* Vastuututor ja homma käyntiin
-Oma ryhmä
-Maaria opastaa
-Toukokuussa tarkemmin
15. Toimikunnat
* Vuosijuhlat
-Bändi selvityksessä
-Tilat selvillä

16. Kapitaali
-Menossa painoon

17. Muut esille tulevat asiat
– Uusi haalarimerkki? Kilpailuun heikohko määrä ehdokkaita
* Alinavuorot ke 8.10 (roomalaiset) ja ke 3.12
-Sopii kaikille
18. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
-Fb doodlella selvitetään
19. Kokouksen päätös
-Kokous päätetään ajassa 17:55