Opiskelu

Varjo-opinto-opas

Varjo-opinto-oppaasta löydät kanssaopiskelijoiden kommentteja kansiksen, matikan ja tilaston kursseista, niiden todellisesta sisällöstä, suoritustavoista ja vaatimustasosta. Sieltä löytyy myös vanhoja kokeita pänttäämisen avuksi! Opas on wiki, joten juuri Sinun on mahdollista muokata jokaista sivua ja antaa oma panoksesi, sitä tarvitaan!

 

Matematiikan tukikurssi:

Tukikurssin nettisivut

Matematiikka on taloustieteilijän tärkein työkalu ja taloustieteen opiskelijan tärkein sivuaine. Matemaattisen ajattelun vaikeus tulee yllätyksenä monelle uudelle opiskelijalle – matemaattisen ajattelun harjoittelua onkin usein verrattu vieraan kielen opiskeluun. Uusien opiskelijoiden tueksi KTTO järjestää yhdessä taloustieteen oppiaineen kanssa syksyisin matematiikan tukikurssin, jonka tarkoituksena on tukea ensimmäisen vuoden matematiikan kurssien sisällön hyvää omaksumista.

Kurssilla keskitytään erityisesti Matemaattisen analyysin kurssin sisältöön. Jos tarvetta ilmenee, voidaan myös käsitellä muiden tilastotieteen ja matematiikan kurssien sisältöä. Matematiikan tukikurssi on suunniteltu opiskelijoiden tarpeista lähtien ja se on opiskelijoiden toteuttama ja ideoima. Kurssilla pyritään selkeyteen ja interaktiivisuuteen; on huomattavasti opettavaisempaa ratkoa ongelmia ryhmässä kuin nuokkua massaluennolla takarivissä.

Kurssin vetäjänä toimii VTK Kasperi Kuuskoski.

Seuraavat materiaalit keskittyvät Matemaattisen analyysin kursseilla esille tuleviin asioihin. Materiaalin on valmistanut VTM Hannu Kivimäki.