Alumnitoiminta

Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry on Helsingin yliopiston taloustieteen oppiaineesta valmistuneiden järjestäytynyt yhdistys. Järjestön jäseneksi voivat liittyä kaikki HY:n kansantaloustieteestä tai taloustieteestä valmistuneet henkilöt.

KTTO pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä alumnijärjestön kanssa. Alumniyhdistyksen jäsenet osallistuvat opiskelijoiden järjestämiin työelämä- ja uratilaisuuksiin, mikä antaa nykyisille opiskelijoille arvokasta tietoa ekonomistin työstä. Alumnijärjestö on myös rahoittanut KTTO:n hankkeita. Lisäksi kesän alussa järjestetään opiskelijoiden ja alumnien välinen pöytäjuhla, jonka tarkoituksena on parantaa alumnijärjestön näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa.

Lisätietoja alumnitoiminnasta löytyy alumnijärjestön nettisivuilta sekä Facebook-sivulta.

 

Leave a Reply