KTTO ry:n vuosikokous

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Keskiviikkona 24.2.2010 klo 14.00
Paikka: Economicum luentosali, Arkadiankatu 7

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
-Valitaan kokouksen puheenjohtaja
-Valitaan kokouksen sihteeri
-Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
-Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Vahvistetaan järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009

7. Esitetään tilintarkastuslausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2009 hallitukselle

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Leave a Reply