Tutkimushankkeen esittely

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa on hanke, jossa kerätään haastatteluin Suomessa asuvien ihmisten kielellisiä elämäkertoja ja tutkitaan aineistoa kielitieteen, kansatieteen, folkloristiikan ja sosiaalipolitiikan menetelmin. Hankkeessa yhdistetään tieteen ja taiteen näkökulmia. Haastattelujen ohella osa tutkittavista valokuvataan.

Hanke on käynnistynyt Helsingin yliopistossa 1.6.2017.  Sitä rahoittaa Koneen Säätiö. Yhteistyökumppaneita aineiston keruussa, käsittelyssä ja säilytyksessä ovat Kielipankki ja Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hankkeeseen voi tutustua myös esittelyvideon kautta.

Otsakkeen kuva: Eeva Rista, Helsingin kaupunginmuseo