Tutkimushankkeen esittely

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa on hanke, jossa kerätään haastatteluin Suomessa asuvien ihmisten kielellisiä elämäkertoja ja tutkitaan aineistoa kielitieteen, kansatieteen, folkloristiikan ja sosiaalipolitiikan menetelmin. Hankkeessa yhdistetään tieteen ja taiteen näkökulmia. Haastattelujen ohella osa tutkittavista valokuvataan.

Hanke toimi Helsingin yliopistossa 1.6.2017 – 31.5.2020.  Sitä rahoitti Koneen Säätiö. Yhteistyökumppaneita aineiston keruussa, käsittelyssä ja säilytyksessä olivat Kielipankki ja Svenska litteratursällskapet i Finland.

Hankkeeseen voi tutustua myös esittelyvideon kautta.

Lisätietoja:

Hankkeen johtajat: Hanna Lappalainen (puh. 050 470 8174, hanna.lappalainen(at)uef.fi) ja Pirkko Nuolijärvi (pirkko.nuolijarvi(at)gmail.com)

Post doc -tutkija Kaarina Hippi (kaarina.hippi(at)helsinki.fi)

Otsakkeen kuva: Eeva Rista, Helsingin kaupunginmuseo