Esitelmät ja julkaisut

Työryhmän tutkijat tekevät aineistosta konferenssiesitelmiä ja julkaisevat aineistoa koskevia tutkimuksia tieteellisissä julkaisuissa. Aineisto on käytettävissä myös muille tutkijoille ja opinnäytetöiden tekijöille.

Tälle sivulle kerätään tiedot ilmestyneistä ja ilmestymässä olevista julkaisuista sekä esitelmistä.

Esitelmät

Etelä-Karjalan kansanopiston järjestämät luennot Lappeenrannan kaupunginkirjastossa syyskuussa 2019.

Kaarina Mononen: Languages in linguistic biographical interviews. How do people with different backgrounds describe their relationship to the languages of their lives? 16th International Pragmatics Conference (Theme: Pragmatics of the Margins), Hongkong 9. – 14.6.2019.

Hanna Lappalainen: Future of T and V forms in Finland in the light of the new interview corpus.  5th conference of the International Network of Address Research (INAR05) (Theme: Contrasting Address), Sheffield, Englanti 5. – 7.6.2019.

Kielitieteen päivillä Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa 16. – 18.5.2019 kahdeksan esitelmää aineistosta:

  • Nuolijärvi, Pirkko: Monipaikkainen kielenpuhuja 2000-luvun Suomessa
  • Sundqvist, Anna: Moninainen saamelaisuus ja koettu muutos kielielämäkerroissa
  • Palin, Maria: Murteista puhumisen tavat Sata suomalaista kielellistä
   elämäkertaa -hankkeen haastatteluissa
  • Lembinen, Alina: Venäjän- ja vironkielisten maahanmuuttajien
   kieli-identiteetti ja -asenteet
  • Dabóczy, Katalin: Ulkomaalaistaustaisten suomalaisten vanhempien kielivalintoja perheessä
  • Doloczki, Lilla-Dora: S2-puhujien suomen kielen käyttö ja ymmärtäminen kielielämäkertojen valossa
  • Mononen, Kaarina: Monikielisyys haastattelussa. Kuinka eritaustaiset ihmiset kuvaavat suhdettaan kieliin?
  • Lappalainen, Hanna: Referointikeinot ja sosiolingvistinen variaatio

Luentosarja Helsingin kaupungin työväenopistossa keväällä 2019.

Hanke-esittely. Kotikielen Seuran teemailta, Tieteiden talo 29.11.2018.

Mononen, Kaarina, Röyskö, Sakari & Lappalainen, Hanna: Taidetta ja tiedettä näyttelyyn. Kuinka kielelliset elämäkerrat yhdistyvät valokuviin? AFinLAn syyssymposium 2018, Joensuu 9.-10.11.2018.

Hanna Lappalainen: Relevance of ’urban’ and ’rural’ in analysis of linguistic variation. Urban Language Research. Variation – Contact – Perception, Graz 31.10. – 3.11.2018.

Hanna Lappalainen & Kaarina Mononen: Reflecting challenges of data collecting as part of new kind of research project.  Posteriesitelmä. Urban Language Research. Variation – Contact – Perception, Graz 31.10.- 3.11.2018.

Caroline Sandström & Lisa Södergård: Insamlingsprojektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Posterföredrag. Svenskan i Finland 18, Åbo 11. – 12.10.2018.

Kaarina Mononen & Hanna Lappalainen: Hundred Finnish Linguistic Life Storiesinterviewersreflections on data collecting as part of a new kind of research project. Posteriesitelmä. International Conference on Sociolinguistics 2, Budapest 6.-8.9.2018.

Caroline Sandström & Lisa Södergård: Insamlingsprojektet Hundra finländska språkliga livshistorier. Posterföredrag . Den 11 nordiska dialektologkonferensen, Reykjavík 20 – 22.8. 2018.

Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa: ensi havaintoja tutkimushankkeesta. Kielitieteen päivien työpaja, Helsinki 8.5.2018.

Työpajan esitelmät:

  • ­Hanna Lappalainen, Kaarina Mononen, Pirkko Nuolijärvi & Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa.
  • ­Anniina Asikainen, Outi Pajukallio ja Annina Wahlberg: Aineistonkeruusta kohti tuloksia.
  • ­Hanna Lappalainen: Puhutteluasenteet ja -käsitykset puntarissa.
  • ­Katri Priiki: ”Huonoja sanoja” eli mikä suomen kielessä ärsyttää?
  • ­Pirkko Nuolijärvi: Suomen kielen vaihtelua: 1950-luvulla syntyneiden äänne- ja muotovariaatio

Hanna Lappalainen, Kaarina Mononen, Pirkko Nuolijärvi & Katri Priiki: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanke. Miten Suomi puhuu -seminaari, Joensuu 15. – 16.2.2018.

Lappalainen, Hanna, Mononen, Kaarina & Nuolijärvi, Pirkko: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa. Ikkunoita satavuotiaaseen Suomeen. Posteriesitelmä. Kielitieteen päivät, Jyväskylä 18. – 20.5.2017.

Julkaisut

Nuolijärvi, Pirkko 2019: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa. Artikkeli, Kielikello 3/2019, saatavana: https://www.kielikello.fi/-/sata-suomalaista-kielellista-elamakertaa

Asikainen, Anniina 2018: ”Et kyl mä nyt uskosin et mun puheesta niinku tolkun saa ja sehän nyt pitäs riittää” -kieli ja kieliasenteet työelämässä. Suomen kielen pro gradu -tutkielma. HY.

Priiki, Katri, Mononen, Kaarina & Lappalainen, Hanna 2018: Monitieteinen tutkimushanke nykysuomalaisten kielellisistä elämäkerroista. Katsauksia, Sananjalka 60, s. 260 – 267.

Sassi, Reetta 2018: Neljän oululaistaustaisen informantin murteellisten piirteiden variaatio Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen haastatteluissa. Kandidaatintutkielma, HY.

Tällä hetkellä työn alla ovat seuraavat opinnäytteet ja tutkimusartikkelit:

  • Laura Raatikainen (TaY): Kertomisen tavat ja niiden vaihtelu haastattelupuheessa. Pro gradu -tutkielma
  • Kaarina Mononen & Hanna Lappalainen: Haastattelututkimuksen haasteet ja ihanteet opiskelijoiden reflektoimina
  • Hanna Lappalainen & Kaarina Mononen: Taidetta ja tiedettä näyttelyssä. Kuinka kielelliset elämäkerrat yhdistyvät valokuviin?
  • Hanna Lappalainen: Referointi-ilmausten variaatio haastattelupuheessa
  • Kaarina Mononen: Monikielisyyden/suomen kielen merkitykset eritaustaisten puheessa

Aineiston pohjalta laaditaan kielellisiä elämäkertoja koskeva kuvitettu tieteellinen julkaisu, jossa on mukana kielielämäkertoja.