AI in Learning -hanke esitteli projektiaan Digitorilla 23.9.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori-tapahtuma on tuonut esiin mielenkiintoista tiedekunnassa tehtävää digiteknologioihin liittyvää tutkimusta jo muutaman vuoden ajan. Tämän syksyn ensimmäisessä verkossa järjestetyssä Digitori-tapahtumassa mukana oli myös AI in Learning -hankkeen tutkijoita ja yritysten edustajia kertomassa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tilaisuuteen osallistui yli 50 osallistujaa, ja sen aikana kuultiin tekoälyyn ja lisäketodellisuuteen liittyviä esityksiä.  

AI in Learning -hankeen ensimmäisessä esityksessä School Dayn Mikko Kylväjä ja tutkijatohtori Xin Tang kertoivat ensituloksia tutkimuksesta, jossa on tutkittu oppilaiden hyvinvointia viime kevään etäopetusjakson aikana. Tämän jälkeen professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta sekä Pekka Qvist NAPCONista esittelivät simulaation ja pelien käyttöön perustuvaa opiskelua ja siihen liittyvää tutkimusta. Seuraavaksi jatko-opiskelija Joakim Laine, professori Kai Hakkarainen ja Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen esittelivät AI tutor- aiheeseen liittyvää tutkimusta sekä pian kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloihin avautuvaa Iivari-laboratoriota, jossa tutkimusmittauksia käytännössä toteutetaan. AI in Learning -hankkeen viimeinen esitys liittyi tekoälyyn liittyviin eettisiin näkökulmiin. Hankkeen koordinaattori Päivi Kousa ja hankkeen tieteellinen johtaja Hannele Niemi kertoivat tutkimuksestaan, jonka keskiössä ovat koulutuspalveluja tarjoavien yritysten näkökulmat eettisiin haasteisiin. Esitykset herättivät mielenkiintoista keskustelua käsiteltävistä teemoista. Alle on koottu AI in Learning -hankkeen tilaisuudessa kuullut esitykset.

 

  • Student wellbeing during remote study period: First measurement model and preliminary results, Mikko Kylväjä, creative director, School Day Finland, and Xin Tang, postdoctoral researcher, University of Helsinki
  • AI in Learning: Games and Simulations, Heli Ruokamo, professor, Media Education Hub, Faculty of Education, University of Lapland, Pekka Qvist, manager, UI and Usability Engineering, NAPCON, Neste Engineering Solutions Oy
  • AI tutor -tutkimusta Iivari-laboratoriossa, Joakim Laine, VR-oppimisen tutkija, Kai Hakkarainen, professori, Tiina Korhonen, yliopistonlehtori, Innokas-verkoston johtaja, Helsingin yliopisto & Timo Lindqvist, Upknowledge
  • Tekoäly ja oppiminen: Eettiset haasteet koulutuspalveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta, Päivi Kousa, tutkijatohtori, hankkeen koordinaattori & Hannele Niemi, professori, hankkeen tieteellinen johtaja, Helsingin yliopisto

Uutta tutkimustietoa tekoälystä ja oppimisesta: Eettiset haasteet koulutuspalveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yritysten kohtaamia eettisiä haasteita, joita yritykset kohtaavat kehittäessään tekoälyavusteisia koulutuspalveluita ja -tuotteita. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, minkälaisia ratkaisuja yrityksillä on haasteiden voittamiseksi ja minkälaista tukea he tarvitsisivat. Yritysten kokemat haasteet liittyivät erityisesti neljään osa-alueeseen: sääntelyyn, tekoälyavusteiseen oppimiseen sekä koneoppimiseen ja yhteiskuntaan. Yritysten mukaan tekoälyyn liittyvää lainsäädäntöä ja suosituksia on vaikea ymmärtää sekä soveltaa käytäntöön. Lisähaastetta tuovat myös koulutuksen ja tuen puute sekä eri maiden kirjavat käytänteet tekoälyn etiikkaan liittyen. Yritykset kertoivat kohdanneensa myös tasa-arvoon, turvallisuuteen, luotettavuuteen ja vastuuseen liittyviä vaikeitakin haasteita. Yritysten mukaan tuotteiden turvallisuus ja mahdolliset eettiset ongelmat tulisi tunnistaa jo tuotekehitysvaiheessa. Lisäksi koulutuskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden tulisi olla myös helposti saatavilla, eivätkä ne saisi olla liian hankalia käyttää. Tutkimus osoitti, että yritykset pyrkivät kehittämään eettisesti kestäviä tekoälyn sovelluksia ja työkaluja oppimiseen, mutta tehtävä on erittäin haastava. Yritykset toivoivat tuekseen riittävää, matalan kynnyksen koulutusta, maailmanlaajuista ja moniammatillista yhteistyötä sekä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.

Lähde: Kousa, P. & Niemi, H. (2020). AI ethics and learning – educational technology companies’ challenges and solutions. Technology, Pedagogy and Education. (Submitted)

TEPE-konferenssi järjestettiin Helsingin yliopistossa 13.–15.5. 2020

Vuoden 2020 TEPE-konferenssin (Teacher Education Policy in Europe) teema liittyi kestävyyteen ja etiikkaan opettajankoulutuksessa ja koulutuspolitiikassa. Lue aiheesta lisää konferenssin englanninkielisiltä verkkosivuilta. Myös tekoälyyn liittyvät teemat olivat esillä konferenssissa. Voit tutustua Päivi Kousan esityskalvoihin täältä. Tilaisuuden esitysten abstraktit sekä videoidut keynote-esitykset löytyvät konferenssin verkkosivuilta.

 

Abstraktikutsu Kasvatustieteen päivien teemaryhmään 31.8.–27.9.

Kasvatustieteen päivät järjestetään tänä vuonna Helsingin yliopistossa 15.–16.12. AI in Learning -hankkeella on konferenssissa oma englanninkielinen teemaryhmä, jonka esitykset liittyvät tekoälyyn ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Kutsumme kaikki aiheen parissa työskentelevät jakamaan tutkimustuloksiaan ja keskustelemaan aiheesta kanssamme! Abstraktikutsu avautuu 31.8. ja päättyy 27.9. Löydät teemaryhmän englanninkielisen kuvauksen alta. Lisätietoa ohjelmasta ja muista teemaryhmistä löytyy myös konferenssin verkkosivuilta.

Intelligent digital tools and learning environments in education and life-long learning (Hannele Niemi, Helsingin yliopisto & Heli Ruokamo, Lapin yliopisto)

The research consortium AI in Learning (Artificial intelligence in Learning ) invites researchers, practitioners  and companies to share their research findings how artificial intelligence as well as other intelligent digital tools and learning environments can open new ways to promote learning in different kinds of educational and working life settings. The special interest areas are e.g. how  these tools will promote students’ learning, socio-emotional well-being and ways to life-long learning; and how intelligent tutoring, games and simulations can support learners to achieve demanding expert skills in education and working life. The presentations of the thematic group can also focus on ethical issues that are related to AI in learning and education. The aim of the thematic group is to provide a forum for multi-disciplinary discussion and to explore new opportunities and challenges of AI and other intelligent digital tools in learning and education.