Kasvatustieteen päivät 2020

Kasvatustieteen päivät 2020 järjestettiin 14.-16.12. 2020 verkkokonferenssina Helsingin yliopistosta. Mukana päivillä oli AI in Learning -hankkeen tutkijoiden koordinoima ”Intelligent digital tools and learning environments in education and lifelong learning” -teemaryhmä.

Tiistaina teemaryhmässä kuultiin seuraavat esitykset:

  • AI and Learning: The ethical challenges and solutions of education technology companies (Päivi Kousa ja Hannele Niemi)
  • Supporting learners within immersive virtual reality: why and how to scaffold training with artificial intelligence? (Joakim Laine, Tiina Korhonen ja Kai Hakkarainen)

Keskiviikkonna teemaryhmässä keskityttiin erityisesti digipeleihin ja simulaatioihin. Tällöin kuultiin oheiset esitykset:

  • AI Supported Game-Based Learning: Mixed Methods Research on Emotions in Problem-Solving Processes (Heli Ruokamo, Marjaana Kangas, Hanna Vuojärvi, and Pekka Qvist)
  • Gaming in children’s foreign-language learning (Sari Ylinen, Katja Junttila, Anna-Riikka Smolander, Reima Karhila, and Mikko Kurimo)
  • Student teachers’ experiences of learning in simulated classroom cases (Anna Slotte and Kirsi Wallinheimo)
  • A Pedagogical Model for Artificial Intelligence in Simulation-based Language Learning in Bloom’s Taxonomy: systematic literature review (Fengyan He)

AI in Learning -hanke esitteli projektiaan Digitorilla 23.9.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Digitori-tapahtuma on tuonut esiin mielenkiintoista tiedekunnassa tehtävää digiteknologioihin liittyvää tutkimusta jo muutaman vuoden ajan. Tämän syksyn ensimmäisessä verkossa järjestetyssä Digitori-tapahtumassa mukana oli myös AI in Learning -hankkeen tutkijoita ja yritysten edustajia kertomassa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tilaisuuteen osallistui yli 50 osallistujaa, ja sen aikana kuultiin tekoälyyn ja lisäketodellisuuteen liittyviä esityksiä.  

AI in Learning -hankeen ensimmäisessä esityksessä School Dayn Mikko Kylväjä ja tutkijatohtori Xin Tang kertoivat ensituloksia tutkimuksesta, jossa on tutkittu oppilaiden hyvinvointia viime kevään etäopetusjakson aikana. Tämän jälkeen professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta sekä Pekka Qvist NAPCONista esittelivät simulaation ja pelien käyttöön perustuvaa opiskelua ja siihen liittyvää tutkimusta. Seuraavaksi jatko-opiskelija Joakim Laine, professori Kai Hakkarainen ja Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen esittelivät AI tutor- aiheeseen liittyvää tutkimusta sekä pian kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloihin avautuvaa Iivari-laboratoriota, jossa tutkimusmittauksia käytännössä toteutetaan. AI in Learning -hankkeen viimeinen esitys liittyi tekoälyyn liittyviin eettisiin näkökulmiin. Hankkeen koordinaattori Päivi Kousa ja hankkeen tieteellinen johtaja Hannele Niemi kertoivat tutkimuksestaan, jonka keskiössä ovat koulutuspalveluja tarjoavien yritysten näkökulmat eettisiin haasteisiin. Esitykset herättivät mielenkiintoista keskustelua käsiteltävistä teemoista. Alle on koottu AI in Learning -hankkeen tilaisuudessa kuullut esitykset.

 

  • Student wellbeing during remote study period: First measurement model and preliminary results, Mikko Kylväjä, creative director, School Day Finland, and Xin Tang, postdoctoral researcher, University of Helsinki
  • AI in Learning: Games and Simulations, Heli Ruokamo, professor, Media Education Hub, Faculty of Education, University of Lapland, Pekka Qvist, manager, UI and Usability Engineering, NAPCON, Neste Engineering Solutions Oy
  • AI tutor -tutkimusta Iivari-laboratoriossa, Joakim Laine, VR-oppimisen tutkija, Kai Hakkarainen, professori, Tiina Korhonen, yliopistonlehtori, Innokas-verkoston johtaja, Helsingin yliopisto & Timo Lindqvist, Upknowledge
  • Tekoäly ja oppiminen: Eettiset haasteet koulutuspalveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta, Päivi Kousa, tutkijatohtori, hankkeen koordinaattori & Hannele Niemi, professori, hankkeen tieteellinen johtaja, Helsingin yliopisto

Uutta tutkimustietoa tekoälystä ja oppimisesta: Eettiset haasteet koulutuspalveluita tarjoavien yritysten näkökulmasta

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yritysten kohtaamia eettisiä haasteita, joita yritykset kohtaavat kehittäessään tekoälyavusteisia koulutuspalveluita ja -tuotteita. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, minkälaisia ratkaisuja yrityksillä on haasteiden voittamiseksi ja minkälaista tukea he tarvitsisivat. Yritysten kokemat haasteet liittyivät erityisesti neljään osa-alueeseen: sääntelyyn, tekoälyavusteiseen oppimiseen sekä koneoppimiseen ja yhteiskuntaan. Yritysten mukaan tekoälyyn liittyvää lainsäädäntöä ja suosituksia on vaikea ymmärtää sekä soveltaa käytäntöön. Lisähaastetta tuovat myös koulutuksen ja tuen puute sekä eri maiden kirjavat käytänteet tekoälyn etiikkaan liittyen. Yritykset kertoivat kohdanneensa myös tasa-arvoon, turvallisuuteen, luotettavuuteen ja vastuuseen liittyviä vaikeitakin haasteita. Yritysten mukaan tuotteiden turvallisuus ja mahdolliset eettiset ongelmat tulisi tunnistaa jo tuotekehitysvaiheessa. Lisäksi koulutuskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden tulisi olla myös helposti saatavilla, eivätkä ne saisi olla liian hankalia käyttää. Tutkimus osoitti, että yritykset pyrkivät kehittämään eettisesti kestäviä tekoälyn sovelluksia ja työkaluja oppimiseen, mutta tehtävä on erittäin haastava. Yritykset toivoivat tuekseen riittävää, matalan kynnyksen koulutusta, maailmanlaajuista ja moniammatillista yhteistyötä sekä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.

Lähde: Kousa, P. & Niemi, H. (2020). AI ethics and learning – educational technology companies’ challenges and solutions. Technology, Pedagogy and Education. (Submitted)