Call for papers på svenska

Litteraturforskningsdagarna 2021: SINNEN
5-7.5.2021 

 

Keynote-talare:
Jørgen Bruhn, Linnéuniversitet, Sverige
Siru Kainulainen, Åbo universitet
Merja Polvinen, Helsingfors universitet

CALL FOR PAPERS

Litterär gestaltning grundar sig starkt på sinnen och sinnesförnimmelser som till exempel skapas med hjälp av visuella bilder, såsom snöflingorna på Kitty Stjerebatskajas pälsmuff eller de svettiga, änglaliknande lockarna på Tadzios tinningar. Det visuella representeras även av metaforer, bilddikter, tingdikter (Dinggedicht), illustrationer och pärmbildskonst. Textens rytm, ljudvärld och onomatopoetik är exempel på litteraturens auditiva dimension. Lukt- och smaksinnen utnyttjas rikligt i synestesi, men används även i de otaliga matscener som finns i litteraturen.

På senare tid har litteraturforskningen allt mer fokuserat på hur litterära grepp kan användas för att skildra sinnen som saknas, är begränsade eller översinnliga, för att inte glömma icke-mänskliga varelsers sinnen och sinnesförnimmelser.

Även läsningen som sådan är en erfarenhet vädjar till sinnena. Bokens tyngd, sidornas strävhet och papprets doft, samspelet mellan illustrationer och text, omgivningen man läser i och de föreställningar som litteraturen framkallar skapar och styr läsupplevelsen. Läsningen av en bok kan även väcka starka minnen av och föreställningar om smaker och dofter. Betydelsen av beröring har betonats framför allt bland barnläsare samt i relation till bokens materialitet och själva lässtunden.

De olika sinnesförnimmelser som förknippas med boken befinner sig för tillfället i en brytningstid; ljud- och e-boken har blivit allt viktigare vid sidan om pappersboken, det publiceras allt fler bilderböcker för vuxna och interaktiva taktila böcker och flikböcker har fått en etablerad ställning som favoriter för små barn. Digitaliseringen förändrar de sinnesförnimmelser som förknippas med läsning och läsningens sinnlighet på många sätt.

Litteraturforskningsdagarna 2021, som arrangeras av Litteraturforskarsällskapet (KTS), fördjupar sig i sinnen i litteraturen. Temat öppnar för ett mångvetenskapligt angreppssätt på litterära kulturer. Vi hoppas även att perspektiv från kulturstudier, filologi, pedagogik, cripteori och djurstudier samt många andra discipliner får berika vår syn på sinnens roll och representationer av sinnen i litteraturen. Även filosofiska och metodologiska tillvägagångssätt och abstrakt från andra discipliner välkomnas. Det är även möjligt att presentera forskningsprojekt på konferensen.

Abstracten kan knyta an till konferensens tema ur exempelvis följande synvinklar:

 • Sinnen och sinnesintryck i litteraturen
 • Sinnen, genrer och stil
 • Sinnen och minne
 • Sinnen, teknologi och litterär kultur
 • Icke-mänskliga sinnen
 • Intermedialitet
 • Läsningens sinnlighet
 • Litteratur och det auditiva
 • Bokens och språkets materialitet
 • Litteratur och visualitet
 • Sinnen och sinnesintryck som saknas, är begränsade eller överbetonade
 • Övernaturliga sinnen
 • Sinnliga miljöförnimmelser
 • Motsättningen mellan intellektuellt och sinnligt

Litteraturforskningsdagarna och den därtill hörande doktorandworkshopen arrangeras av litteraturämnena vid Helsingfors universitet och Litteraturforskarsällskapet (KTS).


Kontaktadress: ktsseminaari@gmail.com