Työryhmät ja esitelmät

Työryhmät ja esitelmät / Arbetsgrupper och föredrag:

Torstai / Torsdag 6.5.2021

10.15–12.15 Työryhmät / Arbetsgrupper 1A–1C

1 A Arkisto (pj. Elsi Hyttinen ja Katri Kivilaakso, avustaja Katja Pulkkinen)

Jussi Hakkarainen: Kansalliskirjaston sähköiset aineistot kirjallisuudentutkimuksen lähdeaineistona

Hanna Karhu: Arkistoaineistot ja kirjallisuudenhistorian marginaalit

Viola Parente-Čapková ja Kati Launis: (Digi)arkistot ja mesoanalyysi

 

1 B Kriittinen eläintutkimus I (pj. Marianna Koljonen ja Lotta Luhtala, avustaja Noora Välimäki)

Marianna Koljonen: ”Mitään vihreää kanaa ei ollut koskaan nähnyt” – tuotantoeläimyyden muotoutuminen aistien kautta eläinten vapautumiskuvauksissa

Elli Lehikoinen: Nisäkkäänä tietämisestä ja tietämisestä kirjoittamisesta

Helinä Ääri: Broilerit aistijoina runossa ja sarjakuvassa

 

1 C Mediaalisuudet ja modaalisuudet (pj. Jarkko Toikkanen, avustaja Patricia Korhonen)

Salla Rahikkala: ”The Story was the price you paid for the rhythm.” Intermediaalisuus ja ekfrasis jälkikoloniaalisen kritiikin välineenä Zadie Smithin romaaneissa On Beauty (2005) ja Swing Time (2016)

Oskari Rantala: Sarjakuvat sarjakuvissa Alan Mooren sarjakuvissa: Mise-en-abyme ja median materiaalinen muisti

Jarkko Toikkanen: Mediaalisuuksien ja modaalisuuksien tutkimus Suomessa

 

13.00–15.00 Työryhmät / Arbetsgrupper 2A–2D

2 A Lastenkirjallisuus I (pj. Kaisa Laaksonen ja/tai Anna Logren, avustaja Katja Pulkkinen)

Teemu Jokilaakso: Aistien, lainaten ja muuttujat muuntaen – arkikokemuksen ja yhteisön odotusten ylittämisiä suomalaisen nykykirjallisuuden lapsikuvauksissa

Merja Kauppinen & Juli-Anna Aerila & Sanna Luokomaa: Lukumuistot kirjallisuuskasvatusta muotoamassa

Tuula Pere: Kuulevia kuuroja, näkeviä sokeita – aistit herkkinä Topeliuksen tapaan

Jaana Pesonen: Aistikkaat tunnekuvaukset Puhelias Elias -sarjassa

 

2 B Kriittinen eläintutkimus II (pj. Helinä Ääri ja Lotta Luhtala, avustaja Krista Leksis)

Lotta Luhtala: Katse ja spektakelisointi

DoReUS-työryhmä: DoReUs (Dogs Reading with Us)-pilottitutkimus varhaiskasvatuksen kontekstissa

 

2 C Työryhmä (pj. Sanna Nyqvist, avustaja Elina Immonen)

Thekla Musäus: Haju ja moraali nykykirjallisuudessa

Jarkko Oraharju: Aistimus muistamus. Marcel Proustin madeleine-episodin ylirajainen todistusvoima

Anna Rantanen: Kun uniolennot tulevat lihaksi

 

2 D Työryhmä (pj. Mika Perkiömäki, avustaja Toini Kempinen)

Antti Ahmala: Nykyaikaa vasten: antimodernius kirjallisuudessa

Vesa Kyllönen: ”Onhan hyvä edes joskus nähdä nisut ruumenista erotettavan” – Valkoisen Suomen tuntuja ja tunteita Kyösti Wilkunan myöhäisproosassa

Maarit Soukka: ”Minä tahdon vaieta kaikesta mistä kieli on.” Kielen problematisoituminen kaunokirjallisuudessa ja kirjallisuuskeskustelussa

Flóra Várkonyi: Molemminpuolinen etninen ja kulttuurinen toiseuttaminen Pajtim Statovcin romaaneissa

 

16.15–18.15 Työryhmät / Arbetsgrupper 3A–3C

3 A Lastenkirjallisuus II (pj. Kaisa Laaksonen ja/tai Anna Logren, avustaja Katja Pulkkinen)

Vehka Kurjenmiekka: Immersiivisyys ja interaktiivisuus näkövammaisten lasten koskettelukirjoissa

Hanna Järvenpää: Miten korvilla luetaan? Digitaalisen äänikirjan affordanssit ja lasten mobiili lukeminen

Silja Vuorikuru: Uppo-Nalle runoilee selkokielellä

Mia Österlund: Tid och resonans. Konkurrerande tidsordningar i barnlitteraturen

 

3 B Työryhmä (pj. Tiia Kähärä, avustaja Krista Leksis)

Kuu Aholainen: Tietokonelapsellinen ruumiinaistivuus

Jyrki Korpua: Kammottava ja outo Tove Janssonin kirjallisuudessa

Oiva Ristimäki:  Saksalaisromanttinen vuorikaivoskirjallisuus ja aistien kuolema George MacDonaldin The Princess and the Goblin -lastenkirjassa

 

3 C Queer-työryhmä (pj. Elsi Hyttinen ja Joonas Säntti, avustaja Patricia Korhonen)

Pauliina Haasjoki: ”Hieno ylimääräisyys, miellyttävä ylimääräisyys. Hermostunut ja luonnoton.” Helvi Hämäläisen Kauniin sielun queerit aistimukset ja rajanylittävät suhtautumiset

Joonas Säntti: Heterotopia ja tekstuaalisesti queer aistillisuus

Elsi Hyttinen; Sallitun halun rajat. 1910-luvun kirjallisuus ja queer

 

Perjantai / Fredag 7.5.2021

9.15–11.15 Työryhmät / Arbetsgrupper 4A–4D

4 A Työryhmä (pj. Kristina Malmio, avustaja Toini Kempinen)

Niina Hanhinen: Äänen, valokuvan ja sarjakuvakerronnan kosketuspinta ja vuorovaikutus Hanneriina Mosseisen Kannaksessa

Laura Piippo: Internetin kehystämä kirjallisuus: Painetun kirjallisuuden paikat, muodot ja arvo digitaalisessa ympäristössä

Veijo Pulkkinen: Kirjoituskone ja aistit

 

4 B Pohjoiset naapurit (pj. Tintti Klapuri, avustaja Elina Immonen)

Eeva Kuikka: Pohjoiset eläinsuhteet murroksessa

Anni Lappela: Pohjoinen kaupunki venäläisessä nykykirjallisuudessa

Karina Lukin: Pohjoinen toisten silmin nenetsien kirjallisuudessa

Mika Perkiömäki: Pomorikirjallisuuden pohjoinen ulottuvuus

 

4 C Spekulatiivinen fiktio (pj. Kaisa Kortekallio ja Essi Varis, avustaja Noora Välimäki)

Katariina Kärkelä: Aistimaailman häilyvät rajat J.R.R. Tolkienin Ardassa

Marjut Puhakka: Itsestään tietoiset zombit ja hajuaisti

Essi Varis & Kaisa Kortekallio: Spekulatiivinen fiktio ja aistikokemuksen laajentaminen

Jani Ylönen: Ruumiillisuus, aistit ja geeniteknologia Anne Charnockin romaanissa A Calculated Life

 

4 D Trauma, kerronta, aistimuksellisuus (pj. Kati Launis, avustaja Krista Leksis)

Nanny Jolma: Menneisyyden saavuttaminen ja saavuttamattomuus. Aistit Bo Carpelanin muistelevassa minäkerronnassa

Mervi Nyfors: Surukukkien sietämätön tuoksu – Lapsen kuolema ja traumamuistojen aistimuksellisuus kotimaisessa omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa

Riikka Pirinen & Isa Välimäki: Kirjallinen epifania identiteetin kehityksellien käänteen kuvauksessa Katherine Mansfieldin novellissa ”The Garden Party”

Jani Tanskanen: Mielenterveysongelmien kokeminen kirjallisesti välitettynä

 

13.15–15.15 Työryhmät / Arbetsgrupper 5A–5C

5 A Kirjallisuuden kokemuksellisuus, kehollisuus ja välineellisyys (pj. Aino Mäkikalli, avustaja Patricia Korhonen)

Elias Heikkonen: Lukukokemuksen merkitys lukion kirjallisuudenopetuksessa

Laura Karttunen: Välineellisyyden ja sivistävyyden kysymys kirjallisuudenopetuksessa

Anna Ovaska: Kokemuksellinen ja reflektiivinen lukeminen opetuksessa: miten lukea ruumiillista kokemusta?

Päivi Koponen: Kehollisuus, jaettavuus ja tulevaisuussuuntautuvuus ympäristöpedagogisen kirjallisuuden opetuksen leikkauspisteinä

 

5 B Työryhmä (pj. Elise Nykänen, avustaja Elina Immonen)

Sarianna Kankkunen: Havainto ja toiminta Maarit Verrosen selviytyjähahmoissa

Tiia Kähärä: Kävelmusiikkia pienille virtahevoille: synestesiat ja musiikillisuus Eeva-Liisa Mannerin proosassa

Erika Miettinen: Aistiva ja kokeva mieli Juha Itkosen romaanissa Hetken hohtava valo

Tiina Katriina Kukkonen: Aistittu maisema Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä

 

5 C Työryhmä (pj. Eeva-Liisa Bastman, avustaja Noora Välimäki)

Paavo Manninen: Transferenssi ja lukemisen allegoriat Beckettin Sanoinkuvaamattomassa

Xavier Martin: Senses in the act of writing

Elina Siltanen: Difficult Relations: Reading for Emotion in Recent American Experimental Poetry