TNC2009: Päivä 1, Opening plenary

Kirjoittelen suoraan tähän blogiin TERENAn TNC2009-konferenssin raporttia, mikäli se on eri tilanteissa paikan päältä mahdollista. Jos teksti tuntuu luonnokselta, se voi olla sitä, koska kirjoittaminen tapahtuu lähes lennosta.

TERENAn Networking Conferencen ensikertalaiselle tapahtuma on monella tavalla mielenkiintoinen. Avajaisissa, jossa on paikalla useita satoja osallistujia on myös useta satoja läppäreitä ja taustahäly on kuin suoraan Aleksandriasta. Yksi tapahtuman erikoisuus on se, että paikalliseen bussiin, joka kulkee Malagan keskustan ja yliopiston väliä, on viritetty eduroam, jolla pääsee verkkoon.

Virallisten TERENAn ja järjestäjien edustajien avauspuheenvuorojen jälkeen Euroopan komission Konstantinos Glinos puhui e-Science termin alla siitä, miten ICT voi muuttaa tiedemaailmaa esimerkiksi siten, että tuo useille tieteen aloille lisäarvoa ja kustannustehokkuutta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että tulee uusia välineitä, vaan myös siitä miten virtuaalinen yhteistyö luo uusia toimintatapoja.

Johtoasema eScience-sektorilla vaatii jatkuvasti lisää panoksia. Samalla myös tieteelliset prosessit kohtavat uusia haasteita kuten valtavan kokoisia simulointeja ja toisaalta suurta verkkokapasiteetin tarvetta. Palveluiden laatutaso joutuu lisääntyvien vaatimusten edessä kopville. ICT:n eräs haaste on siinä, että hardwarea tarvitaan nopeasti lisää.

Yksi vastaus on GÉANT, maailman suurin koulutuksen ja tutkimuksen tietoverkko. Siihen liittyy myös em. verkon federoiminen nk. NRENinen kanssa.

Koulutuksen ja tutkimuksen verkkojen jatkokehityksen  periaatteista EU:n näkökulmasta:

  • Julkisen palvelun missio eurooppalaisella tasolla
  • Teknologinen johtoasema
  • Palvelukeskeisyys
  • Globaali näkökulma

Glinos korosti, että GÉANT on käännepiste e-infrastruktuurin kehittämisessä.

Malagan yliopiston Jorge Cortell puhui otsikolla Augemented Reality in the Operating Room aluksi erilaisten virtuaalitodellisuustoteutusten historiasta. Varsinainen aihe oli kuitenkin virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality) käyttämisestä terveydenhuollossa.

Esimerkiksi kyse voi olla esimerkiksi sydämen tai muiden ruumiinosien toiminnan 3d-mallinnuksesta ja mallien käsittelystä eri kulmissa. Esityksen yhteydessä yleisö pisti silmilleen sinipunaiset pahvilasit kuin 3d-elokuvissa ikään ja Cortell pyöritteli kolmiulotteista kuvaa koiran luurangosta ja sisäelimistä.

Teknologiaa voi käyttää myös leikkaussalissa. Jos voi käyttää leikkaussalissa 3d-malleja, voidaan mahdollisesti vähentää leikkausoperaatioissa tehtäviä muutoksia kehoon. Toteutuksessa on useampia haasteita, sillä mallien ja 3d-teknologian käytössä on merkitystä sillä, missä asennossa malleja pitää ja katselee. Myös kehoon ja malliin kiinnitettyjen ankkuripisteiden paikoilla on merkitystä, ne voivat olla malleihin nähden erilaisia. Siis esimerkiksi biologisista tai mekaanisista syistä eri ihmisillä esimerkiksi sisäelimet voivat olla erimutoisia.

Mitä hyötyä ideasta on:

  • Vähemmän kipua
  • Vähemmän lääkitystä
  • Pienemmät riskit
  • Pienemmän kustannuset
  • Nopea ja helppo

Teknologiaa on kehitetty useammassa projektissa eri puolilla maailmaa, joten tietoverkoilla on ollut suuri merkitys tekemiselle.

Cortell otti lopuksi myös hieman kantaa: “Support free software and interoperable, standard formats. Support science. Support FREEDOM. SHARE.”

* * *

Ohjelmaa tarkemmin tarkastellessa näyttää siltä, että virtuaaliset verkot ovat varsin kuuma puheenaihe, mutta myös ilmastonmuutos ja verkkojen hyödyntäminen erilaisissa globaaleissa haasteissa.

Leave a Reply