Category Archives: Suositukset

Laatukriteerit käyttöön

Suomalaiset ovat Eurostatin selvityksen mukaan Euroopan ahkerimpia netin käyttäjiä, mutta epäluuloisimpia nettiostosten tekijöitä. Pankkeihin luotetaan vahvasti, mutta muiden osalta esiintyykin sitten epäluuloa.

YK:n teettämässä E-Government -selvityksessä Suomi sijoittui yhteispisteissä sijaluvulle 15, mutta osallistumista kuvaavalla indeksillä mitattuna sijaluvulle 45. Tässä selvityksessä mitattiin julkisen hallinnon sähköisten palveluiden valmiusastetta 192 maassa.

Suomi ei siis ole vielä valmis sähköisessä asioinnissa eikä edes erilaisten mittausten kärjessä. Syitä siihen on varmasti monia, mutta yksi tekijä on erilaisten palveluiden laatu. Palvelun laatu kielii käyttäjälleen tai asiakkaalleen myös sen luotettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta – tai niiden puutteesta.

Valtiovarainministeriön Laatukriteeristö kehittäminen -hankkeessa on nyt saatu toteutettua uusi verkkopalvelun laatukriteeristö. Se on julkaistu osana suomi.fi -portaalia jo ennestään tunnetulla nimellä: Laatua verkkoon.Sen tueksi on toteutettu myös arviointityökalu, joka pohjautuu em. julkisten verkkopalvelujen kehittämistä ja arviointia varten luotuun laatukriteeristöön.

VYSE1998 on nyt JIT2007

Julkinen sektori ottaa IT-hankinnoissaan käyttöön uudet sopimusehdot (JIT 2007) 8.10.2007 alkaen.

Niitä sovelletaan valtion virastojen, laitosten, liikelaitosten ja rahastojen sekä kuntien ja kuntayhtymien IT-tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa.

VYSE 1998 -sopimusehdot siirtyvät siis historiaan ja JIT2007 ehdot korvaavat ne. Uutena asiana JIT2007 -ehdoissa on se, että myös kuntakenttä ottaa ne käyttöön.

Tiedote aiheesta

JIT2007 -sopimusehdot JHS166-suosituksena