Ammatillista kasvua keräämässä – kokemuksia työelämäjaksosta BioPop-tiedeluokassa

BioPop-tiedeluokka pilotoi biologian opiskelijoille suunnattua työelämäjaksoa ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Syksyllä 2020 BioPopin työelämäjakso järjestettiin toista kertaa – tällä kertaa täysin etänä. 

Työelämäjakso on kaikille Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville biologian, ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden kandiopiskelijoille pakollinen kurssi, jossa opiskelija pääsee työskentelemään biotieteiden alan tehtävässä. Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Kurssin voi suorittaa työskentelemällä yhdessä tai useammassa biologian tai ympäristöalan tehtävässä tai toteuttamalla yritykselle tai järjestölle bioalan projektin.

BioPop-tiedeluokan työelämäharjoittelu on erityisesti biologian aineenopettajaopiskelijoille suunnattu, sillä tiedeluokka tarjoaa työkokemusta biologian opetusalan tehtävistä ja tukee näin aineenopettajaopiskelijoiden ammatillista kasvua. Tiedeluokkaan valitut harjoittelijat pääsevät tuottamaan pedagogisesti laadukasta oppimateriaalia, käyttämään ja kehittämään toiminnallisia työtapoja sekä toimimaan erilaisten oppijaryhmien kanssa.

Poikkeusolojen vuoksi BioPopin työelämäjakso painottui verkkopohjaisten oppimateriaalien suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoittelijat tuottivat biologian opetuksen tueksi toiminnallisia opetusvideoita sekä kirjalliset työohjeet videoihin liittyen. Työhön liittyi myös pieniä viestinnällisiä tehtäviä, kuten somepäivitysten laatiminen tuotetuista materiaaleista. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi syksylle suunniteltuja BioPopin opintokäyntejä ei voitu kampuksella järjestää, mutta harjoittelijat pääsivät tapaamaan koululaisia verkon välityksellä etäopiskeluesittelyn merkeissä.

BioPopin harjoittelijat Eeva Tiihonen ja Salla Rajala kertovat kokemuksistaan työelämäharjoittelussa seuraavasti:

Eeva: Etätyöskentelyä ja verkkomateriaaleja

Toimin virtuaalisten opetusmateriaalien suunnittelijana ja tuottajana harjoitteluni aikana BioPopilla. Koronaepidemian vuoksi työskentelin etänä ja palaveritkin pidettiin videoyhteyden välityksellä. Harjoittelu oli siis hyvin erilainen kuin alun perin oli suunniteltu, mutta se onnistui hyvin haasteista huolimatta. Työskentely oli hyvin joustavaa ja työajat oli helppo päättää itselle tilanteeseen sopiviksi.

Opetusmateriaalien tuottaminen aloitettiin yhteisellä ideoinnilla, jonka jälkeen minä ja Salla jatkoimme omien opetusvideoidemme käsikirjoitusten laatimista. Kummankin tarkoituksena oli alun perin tuottaa kaksi videota, mutta tekniset ongelmat aiheuttivat harmaita hiuksia. Päädyimmekin lopulta tekemään toisten videoiden sijaan kirjalliset ohjeet aiemmin tekemillemme opetusvideoille. Jäin hankaluuksista huolimatta hieman koukkuun videoeditointiin ja saatanpa kokeilla sitä toistekin.

Harjoittelu oli minulle hyvin mieleinen, sillä olen halunnut harjoitella videoklippien editointia erilaisilla ohjelmilla jo pidemmän aikaa. Kun tähän mielenkiinnon kohteeseen yhdistettiin vielä biologia ja opetustyö, kokonaisuus oli kuin räätälöity minulle. Harmillista toki oli, ettei harjoitteluun suunniteltuja opetusvierailuja voitu toteuttaa tänä syksynä. Osallistumme kuitenkin vielä marraskuussa virtuaaliseen opetusvierailuun ja kerromme biologian opiskelusta, mikä tuo harjoitteluun mukaan myös vuorovaikutteisuutta oppilaiden kanssa.

Salla: Joustavaa etäilyä

Eevan tapaan minäkin toimin oppimateriaalien tuottajana ja suunnittelijana BioPop- tiedeluokassa. Vaihtoehtona oli tuottaa joko opetusvideo tai kirjallinen työohje BioPopin materiaalipankkiin. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta videoiden tuottamisesta, joten päätin tarttua tähän mielenkiintoiseen haasteeseen.

En itse ole aineenopettajaopiskelija, mutta olen hyvin kiinnostunut tieteen popularisoinnista sekä tiedeviestinnästä, jonka takia koen, että tämä harjoittelu palveli hyvin kiinnostuksen kohteitani. Videoiden teko tuotti melko paljon teknisiä haasteita, mutta loppupeleissä editointi oli ihan mielekästä työtä. Kirjallisen työohjeen tuotto, somepäivitykset ja blogikirjoitus ovat kuitenkin ehkä itselleni mieluisampia tapoja tuottaa materiaalia.

Harjoittelussa pidin erityisesti sen joustavasta luonteesta ja siitä, että pääsin itse vaikuttamaan todella paljon harjoittelun kulkuun ja materiaalin tuottoon. Viestiminen toimi mielestäni hyvin etäyhteyksienkin välityksellä. Jäin kaipaamaan oppilaiden ohjausta, mutta tällaisessa tilanteessa on täysin ymmärrettävää, ettei opintokäyntejä voida järjestää.

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli minulle hyvinkin mieleinen ja se vahvisti käsitystäni siitä, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä.